Show simple item record

Ecotoxicity of cholesterol-lowering-drugs

dc.contributor.advisorZlámalová Gargošová, Helenacs
dc.contributor.authorKönigsmarková, Kristýnacs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:11:29Z
dc.date.available2019-05-17T14:11:29Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationKÖNIGSMARKOVÁ, K. Ekotoxicita léčiv snižujících hladinu cholesterolu v krvi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.cs
dc.identifier.other99950cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/65397
dc.description.abstractPředložená bakalářská práce je zaměřena na ekotoxikologické testování léčiv snižujících hladinu cholesterolu v krvi. Na problematiku nejprve nahlíží z teoretického hlediska – popisuje vliv residuí léčiv na životní prostředí, rozdělení hypolipidemik, rizika zvýšené hladiny cholesterolu, následně se zabývá ekotoxikologií a uvádí principy ekotoxikologického testování. V experimentální části byla testována tato léčiva: Corsim, Atoris, Lipanthyl Supra, Lipanthyl 267M. Dále byla testována i kyselina klofibrová – metabolit fibrátů. Rezidua těchto léčiv se vyskytují zejména v akvatickém ekosystému, z toho důvodu byly k hodnocení ekotoxicity použity testy na vodních organismech. Testovacími organismy byly Thamnocephalus platyurus, Lemna minor a Vibrio fischeri. Na základě výsledků testů byly stanoveny hodnoty LC50, EC50 a IC50. Pomocí těchto hodnot pak byla hodnocena ekotoxicita výše uvedených hypolipidemik.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis is focused on the ecotoxicological testing of blood cholesterol lowering drugs. At first it considers the issue from a theoretical point of view – describes the effect of residual drugs on the environment, the distribution of hypolipidemics, the risks of elevated cholesterol, then deals with ecotoxicology and introduces the principles of ecotoxicological testing. In the experimental part, these following drugs were tested: Corsim, Atoris, Lipanthyl Supra, Lipanthyl 267M. In addition, clofibric acid – the metabolite of fibrates was tested. Residues of these drugs are found mainly in the aquatic ecosystem, that is why tests of aquatic organisms have been used to evaluate ecotoxicity. Test organisms were Thamnocephalus platyurus, Lemna minor and Vibrio fischeri. LC50, EC50 and IC50 values were determined on the basis of test results. Using these values, the ecotoxicity of the above mentioned hypolipidemics was evaluated.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectekotoxicitacs
dc.subjecttesty ekotoxicitycs
dc.subjectléčivacs
dc.subjectcholesterolcs
dc.subjecthypolipidemikacs
dc.subjectekotoxicityen
dc.subjectekotoxicity testsen
dc.subjectpharmaceuticalsen
dc.subjectcholesterolen
dc.subjecthypolipidemicsen
dc.titleEkotoxicita léčiv snižujících hladinu cholesterolu v krvics
dc.title.alternativeEcotoxicity of cholesterol-lowering-drugsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-14cs
dcterms.modified2017-06-14-16:02:49cs
thesis.disciplineChemie pro medicínské aplikacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid99950en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 15:58:15en
sync.item.modts2020.03.30 15:21:32en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeVávrová, Miladacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen)cs
but.defenceDzik: Jak je zajištěna reprodukovatelnost luminiscenčních testů? Veselý: Proč přo vyjádření koncentrace živin používáte hydráty? Pekař: Jaký je efekt matrice? Nemohou být pozorované efekty způsobeny matricí?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record