Show simple item record

Preparation and characterization of cosmetic emulsion with addition of active compounds

dc.contributor.advisorSmilek, Jiřícs
dc.contributor.authorZinkovska, Nataliacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:48:19Z
dc.date.available2019-04-03T22:48:19Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationZINKOVSKA, N. Příprava a charakterizace kosmetických emulzí s příměsí aktivních látek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.cs
dc.identifier.other96994cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/65406
dc.description.abstractV teoretické části se závěrečná práce zabývá přehledem základních charakteristik a vlastností emulze. Velká pozornost je věnována výběru typu emulgátoru a výpočtu hydrofilně-lipofilní rovnováhy. Dále jsou rozebrány mechanismy a příčiny vzniku nestabilit emulzí a jejich možné prevence a metody stabilizaci. Součásti teoretické části práce je také současný stav řešené problematiky zaměřený na analýzu existujících metod pro stanovení stability emulze a jejich použití v praxi. Experimentální část práci je především zaměřena na přípravu kosmetických emulzí typu O/V s příměsí aktivních látek jako jsou UV absorbéry. Pro charakterizaci připravených vzorků byly změřeny hodnoty pH a stanoveny viskozity. Stanovení stability emulze bylo prováděno s využitím analytické odstředivky, a tyto výsledky byly dále korelovány s klasickými gravitačními testy stability (změna teplot uchovávání přípravku) podle metodických pokynů SÚKL (REG-49, REG 51), které jsou českou verzí direktivy 75/318/EEC: Stability tests on active ingredients and finished products Jsou popsány metody přípravy a složení jednotlivých vzorků, což je dále korelováno s uvedenými charakteristikami připravených krémů.cs
dc.description.abstractIn the theoretical part, this bachelor’s thesis focuses on the overview of the basic characteristics and properties of the emulsion. Great attention is paid to choosing the type of emulsifier and the calculation hydrophilic-lipophilic balance. The mechanisms andcauses of instability of emulsions and their possible prevention and methods of stabilization are analyzed. The present state of the problem aimed to the analysis of existing methods for determination of emulsion stability and their use in practice is also part of this thesis. The experimental part of the work is primarily focused on the preparation of O/W cosmetic emulsions with additive of active substances such as UV absorbers. To characterize the prepared samples, pH values were measured and viscosities determined. The stability of the emulsion was carried out using an analytical centrifuge, and these results were further correlated with the standard gravitational stability tests (change of storage temperature of the formulation) according to the SÚKL methodical guidelines (REG-49, REG 51), which are the Czech version of the 75/318 /: Stability tests on active ingredients and finished products. Methods of preparation and composition of individual samples are described, which is further correlated with the stated characteristics of prepared creams.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectEmulzecs
dc.subjectstabilitacs
dc.subjectmechanické vlastnostics
dc.subjectopalovací krémycs
dc.subjectUV absorbérycs
dc.subjectEmulsionen
dc.subjectstabilityen
dc.subjectmechanical propertiesen
dc.subjectsunscreensen
dc.subjectUV filtersen
dc.titlePříprava a charakterizace kosmetických emulzí s příměsí aktivních látekcs
dc.title.alternativePreparation and characterization of cosmetic emulsion with addition of active compoundsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-20cs
dcterms.modified2017-06-20-19:03:26cs
thesis.disciplineSpotřební chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid96994en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 04:02:05en
sync.item.modts2020.03.31 01:30:23en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeSmilková, Marcelacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Martina Klučáková, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) doc. Ing. František Šoukal, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Martin Vala, Ph.D. (člen)cs
but.defenceKlučáková – Co je SPF? Jak si vysvětlujete výrazně nejlepší hodnocení respondentů u vzorku č. 1 přes nepříznivou hodnotu pH? Šoukal – Jak je možné, že komerční vzorek měl hodnotu pH mimo doporučený rozsah? Veselý – Jak byl stanoven SPF faktor? Lze jeho hodnotu změřit? Jaká forma TiO2 byla použita?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record