Show simple item record

Modelling for ultrasound perfusion imaging

dc.contributor.advisorMézl, Martincs
dc.contributor.authorJakubík, Jurajcs
dc.date.accessioned2019-04-04T03:40:15Z
dc.date.available2019-04-04T03:40:15Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationJAKUBÍK, J. Modelování v perfúzním ultrazvukovém zobrazování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.cs
dc.identifier.other102389cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/65451
dc.description.abstractDiplomová práca sa zaoberá problematikou kontrastných látok v ultrasonografii a ich použitím v perfúznej analýze. Je zameraná na metódu Bolus & Burst, ktorá kombináciou výhod dvoch doposiaľ používaných prístupov umožňuje absolútnu kvantifikáciu perfúznych parametrov v oblasti záujmu. Časový priebeh koncentrácie kontrastnej látky je modelovaný ako konvolúcia parametricky zadanej arteriálnej vstupnej funkcie a tkanivovej reziduálnej funkcie. Práca pojednáva o možnostiach matematického modelovania týchto funkcií, ako aj o metódach spätného odhadu ich parametrov. Funkčnosť metód je overená na simulovaných ako aj preklinických dátach.cs
dc.description.abstractThis master thesis deals with the contrast agents and their application in the ultrasound perfusion analysis. It is focused on Bolus & Burst method which, as a combination of two approaches that have been used so far, allows an absolute quantification of perfusion parameters in the region of interest. Contrast agent concentration time sequence is modeled as a convolution of the parametrically defined arterial input function and the tissue residual funkction. Thesis discusses different mathematical models of these functions as well as the methods of the parameters estimation. The methods functionality is validated on simulated and also preclinical data.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectultrasonografiacs
dc.subjectperfúzna analýzacs
dc.subjectultrazvukové kontrastné látkycs
dc.subjectBolus & Burstcs
dc.subjectarteriálna vstupná funkciacs
dc.subjecttkanivová reziduálna funkciacs
dc.subjectobjem krvics
dc.subjectkrvný tokcs
dc.subjectslepá dekonvolúciacs
dc.subjectultrasonographyen
dc.subjectperfusion analysisen
dc.subjectultrasound contrast agentsen
dc.subjectBolus & Bursten
dc.subjectarterial input functionen
dc.subjecttissue residual functionen
dc.subjectblood volumeen
dc.subjectblood flowen
dc.subjectblind deconvolutionen
dc.titleModelování v perfúzním ultrazvukovém zobrazovánícs
dc.title.alternativeModelling for ultrasound perfusion imagingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-07cs
dcterms.modified2017-06-08-15:30:19cs
thesis.disciplineBiomedicínské a ekologické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid102389en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 11:13:52en
sync.item.modts2021.11.12 10:07:15en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeJiřík, Radovancs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Jan, CSc. (předseda) Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D. (místopředseda) doc. RNDr. Ing. Jiří Šimurda, CSc. (člen) Ing. Miloš Malínský, Ph.D. (člen) MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Smital, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil diplomovou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Hodnocení komise 92 b.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record