Show simple item record

Automatic Delineation of Multi-lead ECG Signals

dc.contributor.advisorHejč, Jakubcs
dc.contributor.authorVeverka, Vojtěchcs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:58:24Z
dc.date.available2018-10-21T16:58:24Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationVEVERKA, V. Automatické rozměření vícesvodových EKG signálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.cs
dc.identifier.other102405cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/65469
dc.description.abstractTato semestrální práce je zaměřena na automatické rozměření EKG signálu. V teoretické části práce je popsán vznik a možnosti snímání EKG signálu. Dále je nastudována problematika analýzy hlavních komponent, jejíž výstup slouží jako vstupní signál pro rozměření. Jsou popsány základní metody sloužící pro rozměření EKG signálu. V praktické části práce je navržen algoritmus pro rozměření EKG signálu, který byl otestován na základní CSE databázi. Výsledky jsou diskutovány v závěru práce.cs
dc.description.abstractThis semester thesis is focused on automated measurement of ECG signal. The theoretical part describes the rise and options ECG signal. Furthermore, the issue is staged principal components analysis, whose output is used as input signal for seasons. They describe the basic methods used in measurement to ECG signal. The practical part is designed in measurement algorithm for ECG signal that has been tested on basic CSE database. The results are discussed in the conclusion.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPCAcs
dc.subjectanalýza hlavních komponentcs
dc.subjectEKGcs
dc.subjectrozměřenícs
dc.subjectQRScs
dc.subjectPCAen
dc.subjectprincipal component analysisen
dc.subjectECGen
dc.subjectmeasurmenten
dc.subjectQRSen
dc.titleAutomatické rozměření vícesvodových EKG signálůcs
dc.title.alternativeAutomatic Delineation of Multi-lead ECG Signalsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-07cs
dcterms.modified2017-06-14-09:22:42cs
thesis.disciplineBiomedicínské a ekologické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid102405en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 08:16:24en
sync.item.modts2019.05.18 05:38:15en
dc.contributor.refereeSmital, Lukášcs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record