Show simple item record

Study of properties of voltage membrane sensor ASAP1 expressed in HEK293 cell line

dc.contributor.advisorSvoboda, Ondřejcs
dc.contributor.authorJablonská, Dominikacs
dc.date.accessioned2019-05-17T04:12:32Z
dc.date.available2019-05-17T04:12:32Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationJABLONSKÁ, D. Studium vlastností membránového napěťového senzoru ASAP1 exprimovaného v buněčné linii HEK 293 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.cs
dc.identifier.other102356cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/65477
dc.description.abstractCílem práce bylo seznámit se s problematikou měření změny membránového napětí a monitorování šíření elektrické aktivity buněk. Za tímto účelem byly vyvinuty fluorescenční membránové napěťové senzory, které na změnu membránového napětí reagují změnou intenzity fluorescence. Praktická část práce je zaměřena na studium vlastností fluorescenční sondy ASAP1, která byla transfekována do buněčné linie HEK293, což jsou ledvinové buňky z lidského embrya. Membránové napětí buněk bylo měněno pomocí techniky patch-clamp.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the problematice of measuring membrane potential and monitoring the propagation of electrical activity of cells. For this purpose, fluorescence membrane voltage sensors have been developed to detect changes in the membrane potential by changing their fluorescence intensity. The practical part is focused on the study of the properties of the ASAP1 fluorescence probe, which was transfected into the HEK293 cell line, which are kidney cells from the human embryo. Cell membrane potential was changed using the patch-clamp technique.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectASAP-1cs
dc.subjectfluorescenční senzorcs
dc.subjectGFPcs
dc.subjectHEK293cs
dc.subjectpatch-clampcs
dc.subjecttransfekcecs
dc.subjectzelený fluorescenční proteincs
dc.subjectASAP1en
dc.subjectfluorescent sensoren
dc.subjectGFPen
dc.subjectgreen fluorescent proteinen
dc.subjectHEK293 cell lineen
dc.subjectpatch-clampen
dc.subjecttransfectionen
dc.titleStudium vlastností membránového napěťového senzoru ASAP1 exprimovaného v buněčné linii HEK 293cs
dc.title.alternativeStudy of properties of voltage membrane sensor ASAP1 expressed in HEK293 cell lineen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-06cs
dcterms.modified2017-06-08-15:30:19cs
thesis.disciplineBiomedicínské inženýrství a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid102356en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 08:16:27en
sync.item.modts2019.05.19 08:12:29en
dc.contributor.refereeČmiel, Vratislavcs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record