Show simple item record

Image registration using evolutionary algorithms

dc.contributor.advisorMézl, Martincs
dc.contributor.authorKubalová, Evacs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:58:25Z
dc.date.available2018-10-21T16:58:25Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationKUBALOVÁ, E. Využití evolučních algoritmů pro lícování obrazu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.cs
dc.identifier.other102367cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/65479
dc.description.abstractTáto práca sa zaoberá využitím evolučných algoritmov pre lícovanie obrazových dát ako novšie používanou metaheuristickou optimalizačnou metódou. Obsahuje teoretický popis lícovania obrazov, s neskorším zameraním na ultrazvukové obrazy. Teoretickú časť dopĺňa kapitola zaoberajúca sa vybranými evolučnými algoritmami. Realizované boli tri optimalizačné metódy a to genetický algoritmus, metóda roja častíc a svetluškový algoritmus. Z pohľadu optimalizácie kriteriálnej funkcie boli vybrané kritériá suma štvorcov rozdielov, kosínové kritérium a korelačný koefcient. Hlavnou časťou práce je testovanie navrhnutých algoritmov s cieľom ich optimálneho nastavenia pre následnú registráciu reálnych ultrazvukových sekvencií získaných pomocou kontrastného zobrazenia. Záver práce sa venuje vyhodnoteniu dosiahnutých úspešností registrácie.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the image registration using evolutionary algorithms from metaheuristic optimization techniques which are considered recent and widely used. The frst part of the thesis contains theoretical description of components in image registration and later focuses on the ultrasound images. In that part, the thesis explains chosen evolutionary algorithms. Three optimization methods have been implemented, in particular genetic algorithm, particle swarm optimization and frey algorithm. Chosen similarity metrics for optimization are sum of squared dierences, cosine similarity and correlation coefcient. The main part of thesis includes testing of proposed methods with the evaluation of obtained results. These parameters are later used for optimization of real ultrasound sequences obtained by the contrast imaging.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectregistrácia obrazovcs
dc.subjectkriteriálna funkciacs
dc.subjectoptimalizáciacs
dc.subjectgenetický algoritmuscs
dc.subjectultrazvukové obrazycs
dc.subjectperfúzne zobrazeniecs
dc.subjectmetóda roja častíccs
dc.subjectsvetluškový algoritmuscs
dc.subjectimage registrationen
dc.subjectobjective functionen
dc.subjectoptimizationen
dc.subjectgenetic algorithmen
dc.subjectultrasound imagesen
dc.subjectperfusion imagingen
dc.subjectparticle swarm optimizationen
dc.subjectfirey algorithmen
dc.titleVyužití evolučních algoritmů pro lícování obrazucs
dc.title.alternativeImage registration using evolutionary algorithmsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-06cs
dcterms.modified2017-06-08-15:30:23cs
thesis.disciplineBiomedicínské inženýrství a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid102367en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 08:16:27en
sync.item.modts2019.05.18 01:49:18en
dc.contributor.refereeKozumplík, Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record