Show simple item record

Possibilities of Financing of Fixed Assets Acquisition

dc.contributor.advisorZemánková, Lenkacs
dc.contributor.authorPelánová, Janacs
dc.date.accessioned2019-04-03T21:46:05Z
dc.date.available2019-04-03T21:46:05Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationPELÁNOVÁ, J. Možnosti financování pořízení dlouhodobého majetku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.cs
dc.identifier.other103319cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/65499
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na problematiku financování dlouhodobého majetku. Teoretická část obsahuje charakteristiku a členění dlouhodobého majetku. Stěžejní část tvoří objasnění podstaty způsobů financování dlouhodobého majetku, jeho oceňování a opotřebení. V analytické části je charakterizován vybraný obchodní závod a jeho finanční situace. Analytická část dále srovnává vhodnost financovat majetek z vlastních peněžní prostředků, úvěrem a leasingem. V závěru práce je vyhodnocena nejvhodnější forma financování, kterou by vybraný podnikatelský subjekt mohl využít při financování dlouhodobého majetku.cs
dc.description.abstractThe master thesis is focused on issue of financing fixed assets. The theoretical part contains characteristics and the segmentation of fixed assets. Core of thesis is created with clarifying the nature of means of financing long-term assets, its valuation and detrition. In the analytical part, there is introduced and described selected commercial establishment and its financial situation. Analytical part also compares the offers of loans and financial leasing currently offered by financial institutions. In the conclusion, there is evaluated the most appropriate form of financing, which could company chose use to purchase long-terms assets.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectfinancovánícs
dc.subjectpořízenícs
dc.subjectdlouhodobý majetekcs
dc.subjectúvěrcs
dc.subjectleasingcs
dc.subjectzdroje financovánícs
dc.subjectvlastní peněžní prostředkycs
dc.subjectfinancingen
dc.subjectacquisitionen
dc.subjectfixed assetsen
dc.subjectloanen
dc.subjectleasingen
dc.subjectfinancial resourcesen
dc.subjectown financesen
dc.titleMožnosti financování pořízení dlouhodobého majetkucs
dc.title.alternativePossibilities of Financing of Fixed Assets Acquisitionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-15cs
dcterms.modified2017-06-19-08:31:22cs
thesis.disciplineÚčetnictví a finanční řízení podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid103319en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 03:23:07en
sync.item.modts2020.03.31 21:19:33en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereePolehlová, Kláracs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. (místopředseda) Ing. Pavel Svirák, Dr. (člen) doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen)cs
but.defenceotázky vedoucího práce - nejsou otázky oponenta – zodpovězeno doc. Knápková: Hlavní cíl práce je posoudit vhodnost investice do dlouhodobého majetku, byl podle vás naplněn? Podnik má špatnou obratovost aktiv, má hodně majetku a nízké tržby, vedla by investice do DM ke zlepšení? - zodpovězeno Ing. Svirák: Operativní pronájem jste nezvažovala, protože se podnik nestane vlastníkem. Je to tak skutečně ve všech případech? Je relevantní srovnávat úvěr na 3 roky a leasing na 6 let? - zodpovězeno doc. Fedorová: Poslední údaje jsou z roku 2015. Zajímala jste se, jestli se situace v podniku změnila od roku 2015? Pracovala jste jenom s údaji, které jsou zveřejněné? V části 3.4.8. zhodnocení finanční analýzy uvádíte, že likvidita je na slušné úrovni a vyvíjí se dobře. O pár stran dále uvádíte, že podnik neplánuje financovat investici z vlastních zdrojů. Přijali jste do práce názor vedení podniku a pracovala jste s ním dále? - zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record