Show simple item record

Customer Satisfaction and Proposals for its Improvement

dc.contributor.advisorKaňovská, Luciecs
dc.contributor.authorŠivelová, Tereziecs
dc.date.accessioned2019-05-17T02:12:57Z
dc.date.available2019-05-17T02:12:57Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationŠIVELOVÁ, T. Spokojenost zákazníků a návrhy na její zvýšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.cs
dc.identifier.other103325cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/65506
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá návrhem opatření vedoucích ke zvýšení spokojenosti zákazníků kavárny Pražírna, s.r.o. V první části jsou popsána teoretická východiska práce, v následující analytické části je pak popsána činnost zvolené společnosti a její současný marketingový mix. Tato část obsahuje také analýzu prostředí společnosti, dotazníkové šetření a SWOT analýzu. V poslední části jsou předloženy návrhy a doporučení pro zvýšení spokojenosti zákazníků kavárny v oblasti poskytovaných služeb a marketingové komunikace.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with a concept of arrangements designed to increase customer satisfaction of Pražírna, s.r.o. The first section describes the theoretical background. The following analytical section analyses activities of the company and its contemporary marketing mix. This section also contains an analysis of the corporation's background, marketing research and SWOT analysis. The last section suggests changes and recommendations for enhancement of customer satisfaction in the area of provided services and marketing communication.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMarketingcs
dc.subjectzákazníkcs
dc.subjectzákaznická spokojenostcs
dc.subjectmarketingový výzkumcs
dc.subjectzlepšení kvality a spokojenostics
dc.subjectMarketingen
dc.subjectcustomeren
dc.subjectcustomer satisfactionen
dc.subjectmarketing researchen
dc.subjectquality and satisfaction improvementen
dc.titleSpokojenost zákazníků a návrhy na její zvýšenícs
dc.title.alternativeCustomer Satisfaction and Proposals for its Improvementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-12cs
dcterms.modified2017-06-15-10:27:50cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid103325en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:34:23en
sync.item.modts2019.05.18 23:44:59en
dc.contributor.refereeZapletalová, Pavlacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record