Show simple item record

Parametric programming in Fanuc control system

dc.contributor.advisorPolzer, Alešcs
dc.contributor.authorHynčica, Vojtěchcs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:47:28Z
dc.date.available2018-10-21T16:47:28Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationHYNČICA, V. Parametrické programování v řídicím systému Fanuc [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other100653cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/65511
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na využití parametrického programování pro danou skupinu obrobků. Praktická část obsahuje návrh technologie výroby a samotnou tvorbu parametrických programů pro výrobu dané skupiny obrobků s využitím obrobkové měřicí sondy. Použití uživatelských a systémových proměnných lze aplikovat jak na programování drah obráběcího nástroje, tak pro měření nulových bodů, polotovaru a obrobených ploch obrobkovou sondou a pro měření a kontrolu nástrojů pomocí nástrojové sondy. Naměřené hodnoty lze využít v podmíněném programování za účelem zvýšení úrovně automatizace procesu výroby.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis is focused on the use of parametric programming family of workpieces. The practical part includes the design of production technology and the creation of a parametric programs for the production of a given group of workpieces using a workpiece measuring probe. The use of common and system variables can be applied to the toolpath programming and the measurement of workpiece offsets, workpieces and machined areas by a workpiece probe and for measuring and checking tools using a tool probe. Measured values can be used in conditional programming to increase the level of automation of the manufacturing process.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectParametrické programovánícs
dc.subjectFanuccs
dc.subjectproměnnécs
dc.subjectsondycs
dc.subjectautomatizace.cs
dc.subjectParametric programmingen
dc.subjectFanucen
dc.subjectvariablesen
dc.subjectprobesen
dc.subjectautomation.en
dc.titleParametrické programování v řídicím systému Fanuccs
dc.title.alternativeParametric programming in Fanuc control systemen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-16cs
dcterms.modified2017-06-16-13:00:48cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid100653en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 11:36:24en
sync.item.modts2020.03.31 09:31:11en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKalivoda, Milancs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Bach, CSc. (místopředseda) Ing. Vítězslav Svoboda, Ph.D. (člen) Ing. Petr Kužela, CSc. (člen) doc. Ing. Peter Pokorný, Ph.D. (člen) prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Použití procesních kapalin při CNC obrábění v souvislosti s DP. 2. Uveďte některé případy ohledně zaokrouhlování parametrů u G- a M-funkcí. 3. Co je to postprocesor? 4. Proč je čelní plocha nástroje lapovaná? Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record