Show simple item record

Revision of steam turbines and repair design

dc.contributor.advisorFiedler, Jancs
dc.contributor.authorGrepl, Martincs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:48:00Z
dc.date.available2018-10-21T16:48:00Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationGREPL, M. Revize parní turbíny a návrh oprav [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other100448cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/65547
dc.description.abstractTématem diplomové práce je revize a návrh oprav parní kondenzační turbíny SST 600 ve městě Bielsko-Biala. Práce se zabývá revizním nálezem parní turbíny a návrhem oprav poškozených částí, celkovým rozborem úniku páry dělící roviny a následně výpočtem parametrů pro utažení nových šroubů. Diplomová práce je zadána pro konkrétní případ. Úvodní část diplomové práce se zabývá stručným popisem opravované parní turbíny. Následně je uveden revizní nález jednotlivých demontovaných částí a rozsah opravných prací. V další části této závěrečné práce jsou shrnuty příčiny úniku páry dělící roviny v místech křížového spoje a v oblasti regulačního stupně. Poslední část pojednává o problematice utěsnění dělící roviny, s čímž souvisí hlavní část diplomové práce - vlastní výpočet utahovacích parametrů šroubů turbínové skříně. Cílem diplomové práce je mimo jiné vytvoření výkresů odlehčení dělící roviny turbínové skříně.cs
dc.description.abstractThe theme of this master thesis is the revision and repair design of the condensing steam turbine SST 600 in Bielsko-Biala. The thesis deals with the revision of the steam turbine and the repair design of the damaged parts, the overall analysis of the separation of the steam of the split plane and the calculation of the parameters for tightening the new screws. The master thesis is given for a specific case. The introductory part of the master thesis deals with a basic description of the repaired steam turbine. Subsequently, a review of individual disassembled parts is given and the scope of the repairs is stated. In the next part of this thesis are summarized the causes of the steam leakage of the dividing plane at the points of the cross section and in the area of the control stage. The last part deals with the sealing problem of the split plane and the related main part of the master thesis is the calculation of the tightening parameters of bolts in the turbine housing. Another aim of the master thesis is to create drawings of the lightening of the split plane on turbine house.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectParní turbínacs
dc.subjectrevizní nálezcs
dc.subjectopravacs
dc.subjectdělící rovinacs
dc.subjectsíla předpětícs
dc.subjecttuhostcs
dc.subjectšroub.cs
dc.subjectSteam turbineen
dc.subjectrevision reporten
dc.subjectoverhaulen
dc.subjectsplit planeen
dc.subjecttightening forceen
dc.subjectrigidityen
dc.subjectbolt.en
dc.titleRevize parní turbíny a návrh opravcs
dc.title.alternativeRevision of steam turbines and repair designen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-13cs
dcterms.modified2017-06-13-14:52:14cs
thesis.disciplineEnergetické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid100448en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 10:38:12en
sync.item.modts2019.05.18 04:08:10en
dc.contributor.refereeTrněný, Bohumilcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record