Show simple item record

Thermodynamic heat pump

dc.contributor.advisorFiedler, Jancs
dc.contributor.authorKadlec, Stanislavcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:07:55Z
dc.date.available2019-04-03T22:07:55Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationKADLEC, S. Termodynamické tepelné čerpadlo [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other100450cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/65552
dc.description.abstractDiplomová práce má za cíl pojednat o návrhu a konstrukčním řešení oběhu termodynamického tepelného čerpadla především pro využití v teplárenství při stechiometrickém spalování zemní-ho plynu o zvoleném složení. Základními komponenty navrženého tepelného čerpadla jsou turbína, kompresor a převodovka. Při řešení předložených cílů bylo přistupováno provedením termodynamického výpočtu jednotlivých komponent, stanovení účinnosti zařízení a rozboru fyzikálních vlastností spalin s ohledem na stanovené vstupní a výstupní parametry navrženého tepelného oběhu. Dále byl proveden rozbor návrhu jednotlivých komponent navrženého zaří-zení, na jehož základě byla vybrána technicky nejpřijatelnější varianta a byla provedena kon-strukce zařízení vč. spojovacích prvků. Výkresová dokumentace je součástí příloh. Na základě rozboru lze konstatovat, že navržené zařízení vede k úspoře energií, dostačuje z ekologického hlediska a bylo prokázáno přibližně dvakrát vyšší množství odvedeného tepla než bez jeho použití.cs
dc.description.abstractThe aim of the Diploma Thesis is to discuss the design and construction solution for circulation of the thermodynamic heat pump especially used in the heating industry with stoichiometric combustion of chosen natural gas. The basic components of the proposed heat pump are turbine, compressor and gearbox. To solve the presented aims, the thermodynamic calculation of the individual components, the determination of the efficiency of the whole equipment and the analysis of the physical properties of the natural gas with regard to the specified input and output parameters were considered. In addition, an analysis of the individual components design of the proposed equipment was carried out, on the basis the technically most acceptable variant was chosen and the equipment construction was carried out incl. connecting elements. Drawing documentation is part of the attachments. On the basis of the analysis, it can be stated that the proposed plant leads to energy savings, is ecologically sufficient and has been shown to have approximately twice the amount of heat dissipated than without its use.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectTermodynamické tepelné čerpadlocs
dc.subjectkompresorcs
dc.subjectturbínacs
dc.subjectpřevodovkacs
dc.subjectzemní plyn.cs
dc.subjectThermodynamic Heat Pumpen
dc.subjectCompressoren
dc.subjectTurbineen
dc.subjectGearboxen
dc.subjectNatural Gas.en
dc.titleTermodynamické tepelné čerpadlocs
dc.title.alternativeThermodynamic heat pumpen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-13cs
dcterms.modified2017-06-13-14:53:28cs
thesis.disciplineEnergetické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid100450en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 10:38:13en
sync.item.modts2019.05.18 11:56:21en
dc.contributor.refereeŠkorpík, Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record