Show simple item record

The combined structures in optical fiber

dc.contributor.advisorUrban, Františekcs
dc.contributor.authorKlvaňa, Jakubcs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:41:38Z
dc.date.available2018-10-21T20:41:38Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationKLVAŇA, J. Kombinované struktury v optickém vlákně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.cs
dc.identifier.other101968cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/65560
dc.description.abstractCílem této siplomové práce je seznámení se s problematikou optických vláken a5 mož- nostmi vytváření funkčních optických struktur v optických vláknech. První část se zamě- řuje na samotná optická vlákna a jejich vlastnosti. Další kapitola se zabývá samotnými funkčními strukturami a jejich výrobou další část je věnována rozboru vzájemné kombi- nace těchto funkčních struktur a jejich možným aplikacím v senzorice. Následně je v práci navržena vlastní kombinovaná struktura, která je posléze vyrobena, změřena a vyhodno- cena pro možné využití v senzoricecs
dc.description.abstractThe aim of this master’s thesis is familiar with the problems of optical fibers and possi- bilities creating functional optical structures in optical fibers. first section focuses on the optical fibers and their properties. Another chapter deals with the functional structures of optical fiber and their production. Next section is devoted to the analysis of combinations of these functional structures and their potential applications in sensors. Subsequently, a combined structure is proposed, which is later produced, measured and evaluated for possible use in the sensorsen
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOptické vláknocs
dc.subjectZúžená struktura optického vláknacs
dc.subjectBraggova mřížkacs
dc.subjectVlákno s dutým jádremcs
dc.subjectKombinované strukturycs
dc.subjectFemtosekundový lasercs
dc.subjectVlákno se dvěma různými prů- měry jadercs
dc.subjectLDScs
dc.subjectOptical fibreen
dc.subjectTapered fiberen
dc.subjectBragg grattingen
dc.subjectHollow-core fiberen
dc.subjectCombined structuresen
dc.subjectFemtoseccond laseren
dc.subjectHetero-core fiberen
dc.subjectLDSen
dc.titleKombinované struktury v optickém vlákněcs
dc.title.alternativeThe combined structures in optical fiberen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-07cs
dcterms.modified2017-06-08-15:30:21cs
thesis.disciplineTelekomunikační a informační technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid101968en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 08:16:33en
sync.item.modts2019.05.18 06:00:49en
dc.contributor.refereeČučka, Milancs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record