Show simple item record

The Comparison of Prices of a Single-Family House in Different Parts of the City of Brno in the Years of 2016 and 2017

dc.contributor.advisorLorencová, Mariecs
dc.contributor.authorKramná, Adélacs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:16:06Z
dc.date.available2019-05-17T07:16:06Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationKRAMNÁ, A. Srovnání cen rodinného domu v různých částech města Brna v letech 2016 a 2017 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other100014cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/65583
dc.description.abstractDiplomová práce „Srovnání cen rodinného domu v různých lokalitách města Brna v letech 2016 a 2017“ se zabývá oceněním zvoleného rodinného domu cenou obvyklou a cenou zjištěnou v letech 2016 a 2017 a faktory ovlivňujícími tyto ceny. Pro rok 2016 je při ocenění cenovým předpisem použita vyhláška č. 441/2013 Sb. ve znění platném pro tento rok a při ocenění v roce 2017 je použita vyhláška č. 441/2013 Sb., ve znění pro rok 2017. Dále je provedeno ocenění tržní, metodou přímého porovnání. V práci je rodinný dům oceněn stejnými metodami ale umístěn ve dvou různých lokalitách. Výsledkem práce je určení cen obvyklých a zjištěných a vyhodnocení faktorů, kterými se jednotlivé ceny mění. Teoretická část se zabývá vysvětlením základních pojmů používaných při oceňování a základními metodami ocenění.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis „The Comparison of Prices of a Family House in Different Parts of the Brno city in the years 2016 and 2017“ focuses on the usual price and the detected price of a selected house in 2016 and 2017 and on the factors influencing these prices. The regulation No. 441/2013 coll. is used for year 2016 and the regulation No. 441/2013 coll. is used for year 2017. Further more, the market valuation is carried out by the direct comparison method. In this diploma thesis the representative house is valuated by the same methods but is situated in two different locations. The outcome of the thesis assessment of the usual prices and detected prices and of the factors that influences these prices. The theoretical part of this thesis focuses on explanation of the basic concepts used in the valuation and on the basic valuation methods.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRodinný důmcs
dc.subjectoceňování nemovitých věcícs
dc.subjectcena obvyklács
dc.subjectcena zjištěnács
dc.subjecttržní metoda přímého porovnánícs
dc.subjectporovnávací způsobcs
dc.subjectFamily houseen
dc.subjectreal estate evaluationen
dc.subjectusual priceen
dc.subjectdetected priceen
dc.subjectcomparative market methoden
dc.subjectcomparative methoden
dc.titleSrovnání cen rodinného domu v různých částech města Brna v letech 2016 a 2017cs
dc.title.alternativeThe Comparison of Prices of a Single-Family House in Different Parts of the City of Brno in the Years of 2016 and 2017en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-16cs
dcterms.modified2017-06-16-14:14:56cs
thesis.disciplineRealitní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid100014en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 09:17:02en
sync.item.modts2020.03.31 06:21:18en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeVala,, Vlastimilcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. JUDr. Ivo Telec, CSc. (předseda) Ing. Lubomír Weigel, CSc. (místopředseda) Ing. Radka Kantová, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Klika, Ph.D. (člen) Ing. Petr Doležal (člen)cs
but.defenceDiplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací, na téma: Srovnání cen rodinného domu v různých částech města Brna v letech 2016 a 2017. Závěrečnou práci obhajovala jasně a srozumitelně. Z jejího přednesu bylo patrné, že k řešeným úkolům přistupovala zodpovědně. Rovněž na doplňkové otázky od oponenta závěrečné práce odpověděla správně. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomantka svou závěrečnou práci obhájila. Obhajoba: Bcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSoudní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record