Show simple item record

The Partial Discharges Diagnostic in Gas-Insulated Switchgears

dc.contributor.advisorOrságová, Jaroslavacs
dc.contributor.authorFicek, Jancs
dc.date.accessioned2020-06-05T22:58:30Z
dc.date.available2020-06-06cs
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationFICEK, J. Problematika částečných výbojů v plynem izolovaných vodičích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.cs
dc.identifier.other102549cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/65606
dc.description.abstractPředkládaná práce je zaměřena na měření částečných výbojů v plynem izolovaných vodičích vyráběných firmou ABB. Teoretická část obsahuje definici částečných výbojů, jejich rozbor a metody detekce. Dále se zabývá obecně popisem plynem izolovaných rozvoden a poté konkrétně vyráběnými komponenty v ABB ve výrobním závodu Brno-Slatina. Praktická část popisuje průběh měření, definování hlavních problémů a jejich vysvětlení. Výstupem z praktické části je knihovna měření s danými charakteristikami, které ukazují místo a charakter problému při detekci částečného výboje v dané zapouzdřené sestavě.cs
dc.description.abstractThis work is focused on the measurement of partial discharges in gas insulated conductors manufactured by ABB. The theoretical part contains the definition of partial discharges, their analysis and detection methods. It also deals with the general description of gas-insulated substations and then with the concrete components manufactured at ABB in the Brno-Slatina production plant. The practical part describes the course of measurement, definition of the main problems and their explanation. The output from the practical part is a measurement library with given characteristics, which show the location and character of the problem in detecting partial discharge in a given encapsulated assembly.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/letcs
dc.subjectČástečný výbojcs
dc.subjectdetekce částečného výbojecs
dc.subjectplynem izolovaný vodičcs
dc.subjectplynem izolovaná rozvodnacs
dc.subjectPartial dischargeen
dc.subjectdetection of the partial dischargeen
dc.subjectgas insulated conductoren
dc.subjectgas insulated switchgearen
dc.titleProblematika částečných výbojů v plynem izolovaných vodičíchcs
dc.title.alternativeThe Partial Discharges Diagnostic in Gas-Insulated Switchgearsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-06cs
dcterms.modified2017-06-08-15:30:15cs
thesis.disciplineElektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid102549en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 10:10:56en
sync.item.modts2021.11.12 09:48:31en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeHrnčíř, Bohumilcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Karel Katovský, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Krbal, Ph.D. (člen) Ing. Michal Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Jan Škoda, Ph.D. (člen) doc. Ing. Anton Beláň, Ph.D. (člen) prof. Ing. Karel Sokanský, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent ve své prezentaci seznámil komisi s výsledky své diplomové práce na téma Problematika částečných výbojů v plynem izolovaných vodičích. Vedoucí diplomové práce doc. Orságová seznámila komisi se zněním posudků vedoucího i oponenta práce. Následnou diskuzi pak otevřela doc. Orságová otázkou oponenta práce ohledně kontroly kvality používaných materiálů a kvality výroby. Tuto otázku student odpověděl. Do následné rozpravy se přihlásil doktor Krbal s doplňující otázkou na použité materiály, jejich čistotu a získané výsledky v rámci práce. Na tuto otázku student samostatně odpověděl. Další otázku ohledně použití sondy pro měření částečných výbojů položil prof. Sokanský. Student správně odpověděl. Doktor Krbal se následně zeptal na použití akustických metod při měření. Student na dotaz odpověděl. Poslední doplňující dotazy položil doktor Ptáček ohledně horizontálního a vertikálního uložení plynem izolovaných vodičů, na něž student správně reagoval.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record