Show simple item record

Characteristics of Old-Age Drivers in Terms of Road Traffic Safety

dc.contributor.advisorSchmeidler, Karelcs
dc.contributor.authorLukesová, Dominikacs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:05:58Z
dc.date.available2018-10-21T16:05:58Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationLUKESOVÁ, D. Bezpečnostní charakteristiky řidičů seniorů z pohledu bezpečnosti silničního provozu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other100237cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/65630
dc.description.abstractCílem této práce je vyhodnocení stávajících postupů a zpřesnění posuzování vlivu stáří na dopad na dopravní nehody. V teoretické části jsou popsány řidiči senioři, nehodovost seniorů a snížená výkonnost řízení ovlivněná věkem. Praktická část představuje kazuistiku nehod seniorů, měření reakční doby a vyhodnocení výsledků těchto měření. Dále jsou vypracovány návrhy jistých opatření pro seniory, které by mohly snížit riziko vzniku nehod.cs
dc.description.abstractThe aim of this work is to evaluate current procedures and to refine assessment of impact connected to the drivers' age and traffic accidents. The theoretical part describes senior drivers, traffic accident rate of seniors and decreased ability to drive influenced by age. The practical part is case report of traffic accidents caused by senior drivers, measuring reaction time and the evaluation of these measurements. I have developed some proposals for seniors to prevent the risk of the occurrence of traffic accidents.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSeniořics
dc.subjectnehodovostcs
dc.subjectreakční dobacs
dc.subjectřidiči seniořics
dc.subjectkazuistikacs
dc.subjectúčastníci provozucs
dc.subjectSeniorsen
dc.subjectaccidenten
dc.subjectreaction timeen
dc.subjectdrivers seniorsen
dc.subjectcase reporten
dc.subjectroad usersen
dc.titleBezpečnostní charakteristiky řidičů seniorů z pohledu bezpečnosti silničního provozucs
dc.title.alternativeCharacteristics of Old-Age Drivers in Terms of Road Traffic Safetyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-15cs
dcterms.modified2017-06-15-15:31:18cs
thesis.disciplineExpertní inženýrství v dopravěcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid100237en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 20:09:14en
sync.item.modts2020.03.31 13:51:03en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeDrahotský, Ivocs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. (předseda) Ing. Josef Libertín, CSc. (místopředseda) Ing. Albert Bradáč, Ph.D. (člen) doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D. (člen) Ing. Michal Vintr, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Novotný (člen)cs
but.defenceDiplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací na téma Bezpečnostní charakteristiky řidičů seniorů z pohledu bezpečnosti silničního provozu. Závěrečnou práci obhajovala jasně a srozumitelně. Z jejího přednesu bylo patrné, že k řešeným problémům přistupovala dobře. Na otázky komise odpověděla dobře. K otázkám oponenta i vedoucího závěrečné práce uvedla dostačující odpovědi. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomantka závěrečnou práci obhájila.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSoudní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record