Show simple item record

Assessing the Return on Investment in a Passive and Standard House

dc.contributor.advisorHlavinková, Vítězslavacs
dc.contributor.authorKrus, Tomášcs
dc.date.accessioned2018-10-21T19:33:09Z
dc.date.available2018-10-21T19:33:09Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationKRUS, T. Posouzení návratnosti investice do pasivního a standardního rodinného domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other100336cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/65631
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je posouzení ekonomické investice do pasivní výstavby v porovnání s běžnou výstavbou. V práci je uvedena problematika pasivní výstavby, její charakteristické vlastnosti, rozdělení použitých konstrukčních materiálů včetně posouzení výhod a nevýhod při jejich realizaci a užití. Způsob hodnocení je založen na možnostech ekonomického návratu investičních nákladů realizace výstavby objektů. Hlavní část práce se zaměřuje na srovnání investičních a provozních nákladů při výstavbě standardního a pasivního rodinného domu. Výstupem diplomové práce je výpočet jednotlivých návratností zvýšených o počáteční investice při výstavbě standardního a pasivního rodinného domu.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to compare economic investment in passive houses and conventional construction of a house. Furthermore, this thesis is focused on introducing problematics connected to construction of passive house, main characteristics, differences in used materials including review of advantages and disadvantages of their implementation. Assessment is based on return ability of initial investments generated by lowering operational costs. Main part of this thesis is aimed on compression of costs both before and in use of a house.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPasivní důmcs
dc.subjectvícenákladycs
dc.subjectnávratnost investicecs
dc.subjectprovozní nákladycs
dc.subjectinvestiční nákladycs
dc.subjectprostup teplacs
dc.subjectrekuperace teplacs
dc.subjectPassive houseen
dc.subjectadditional costen
dc.subjectreturn on investmenten
dc.subjectoperating costsen
dc.subjectcapital expenditureen
dc.subjectheat and cooling demanden
dc.subjectheat recoveryen
dc.titlePosouzení návratnosti investice do pasivního a standardního rodinného domucs
dc.title.alternativeAssessing the Return on Investment in a Passive and Standard Houseen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-20cs
dcterms.modified2017-06-20-13:42:47cs
thesis.disciplineRealitní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid100336en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 20:09:16en
sync.item.modts2020.03.31 15:39:48en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKřivánek, Miroslavcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (předseda) doc. Ing. Leonora Marková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Novotný, Ph.D. (člen) Ing. Vítězslava Hlavinková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Doležal (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Posouzení návratnosti investice do pasivního a standardního rodinného domu. Diplomant na otázky oponenta odpověděl. Komise položila otázku: Posuzoval jste rozdil ceny na pořízení standardního a pasivního domu? Diplomant na otázku odpověděl. Diplomant závěrečnou práci obhájil.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSoudní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record