Show simple item record

The use of parametrical programming for complex part machining

dc.contributor.advisorPíška, Miroslavcs
dc.contributor.authorMohyla, Petrcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:11:26Z
dc.date.available2019-05-17T06:11:26Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationMOHYLA, P. Využití parametrického programování pro obrábění obecných ploch [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other101262cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/65637
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřená na parametrické programování a tvorbu uživatelských cyklů u CNC obráběcích strojů v řídicím systému Sinumerik 840 D sl / 828 D. První část obsahuje teoretický úvod do programování a tvorby grafické podpory cyklu. V druhé části jsou uvedeny praktické ukázky s popisy a vysvětlivkami, které mohou fungovat jako návod pro tvorbu parametrických programů. Tyto ukázky jsou v závěru práce experimentálně ověřeny.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis is focused on parametric programming and creation of user cycles in CNC machine tools in control system Sinumerik 840 D sl / 828 D. The first part contains a theoretical introduction to programming and creation of graphical support of the cycle. In the second part there are practical examples with descriptions and explanations that can act as a guide for creation of parametrical programs. These samples are experimentally verified at the end of the work.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectparametrické programovánícs
dc.subjectSinumerikcs
dc.subjectuživatelské cyklycs
dc.subjectparametrical programmingen
dc.subjectSinumeriken
dc.subjectuser cyclesen
dc.titleVyužití parametrického programování pro obrábění obecných plochcs
dc.title.alternativeThe use of parametrical programming for complex part machiningen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-15cs
dcterms.modified2017-06-15-14:27:44cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid101262en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 23:13:03en
sync.item.modts2021.11.12 22:38:24en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereePolzer, Alešcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Františka Pešlová, Ph.D. (člen) prof. Dr. Ing. Miroslav Neslušan (člen) doc. Ing. Ľubomír Javorek, CSc. (člen) Ing. Karel Praks (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: 1. Na straně 37 je v kapitole Soustružení korozivzdorných ocelí uvedeno: "Mělo by se chladit do správného místa, aby se maximálně omezil vznik tepla." Vysvětlete prosím jak chladit, aby se omezil vznik tepla. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Nakreslete čelní plochu břitové destičky při obrábění austenitických ocelí. 2. Jaká je podstata Vaší práce? V případě trajektorie "ze šikma" jaký je odvod třísky? Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record