Show simple item record

Influence of Friction to the Shear Stress State in the Crack-Front Vicinity

dc.contributor.advisorHorníková, Janacs
dc.contributor.authorVlach, Jiřícs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:11:26Z
dc.date.available2019-05-17T06:11:26Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationVLACH, J. Vliv tření na napjatost v okolí čela trhliny zatížené ve smykových módech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other96949cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/65642
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je prozkoumat vliv třecích sil na napjatost a deformaci na čele rovné trhliny zatížené ve smykových módech. První část shrnuje nejdůležitější fakta z oblasti lomové mechaniky. Především pak teoretické poznatky o lomových parametrech (součinitel intenzity napětí, J – integrál) a jejich určení ve výpočtovém prostředí ANSYS Workbench. Druhá část je věnována výpočtovému modelování. Na začátku je vytvořen model materiálu, model geometrie, model zatížení atd. Pak je možné řešit přímý problém nastíněný v úvodu. Výsledkem této práce je posouzení, do jaké míry tření ovlivňuje lomové parametry ve smykových módech II a III.cs
dc.description.abstractThe aim of this master thesis is to explore the influence of frictional forces to the stress and strain on the straight crack tip loaded in shear modes. The first section summarizes the most important things from the field of fracture mechanics. Especially theoretical knowledge about fracture parameters (stress intensity factor, J – integral) and their determination in computational environment ANSYS Workbench. The second part deals with computational modeling. At the beginning, is created the model of material, the model of geometry, the model of loads, etc. Then it is possible to solve the direct problem outlined in the introduction. A result of this thesis is the assessment of how the friction influences the fracture parameters in shear modes II and III.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectLineární elastická lomová mechanikacs
dc.subjecttřenícs
dc.subjecttrhlinacs
dc.subjectsmykové zátěžné módycs
dc.subjectsoučinitel intenzity napětícs
dc.subjectJ – integrálcs
dc.subjectmetoda konečných prvkůcs
dc.subjectANSYScs
dc.subjectLinear elastic fracture mechanicsen
dc.subjectfrictionen
dc.subjectcracken
dc.subjectshear stress modeen
dc.subjectstress intensity factoren
dc.subjectJ – integralen
dc.subjectfinite element methoden
dc.subjectANSYSen
dc.titleVliv tření na napjatost v okolí čela trhliny zatížené ve smykových módechcs
dc.title.alternativeInfluence of Friction to the Shear Stress State in the Crack-Front Vicinityen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-16cs
dcterms.modified2017-06-16-13:16:18cs
thesis.disciplineInženýrská mechanika a biomechanikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid96949en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 10:38:15en
sync.item.modts2019.05.18 22:50:28en
dc.contributor.refereeHutař, Pavelcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record