Show simple item record

Assesment of air concentration in water depending on pressure

dc.contributor.advisorPochylý, Františekcs
dc.contributor.authorUttendorfský, Petrcs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:28:24Z
dc.date.available2012-06-16cs
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationUTTENDORFSKÝ, P. Stanovení funkční závislosti koncentrace vzduchu ve vodě v závislosti na tlaku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.cs
dc.identifier.other20982cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/6564
dc.description.abstractTato diplomová práce pojednává o závislosti soucinitele prestupu tepla na míre koncentrace vzduchu ve vode. Hlavní myšlenka vychází z rozpustnosti plynu v kapalinách v závislosti na tlaku, Henryho zákona, z Newtonova zákona o ochlazování. Byl proveden experiment, pro potvrzení predpokladu.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with dependence of heat transfer coefficient on rate of air concentration in the water. Main idea appears from gas dissolvability in water depending on pressure, Henry's law and Newton's law of cooling. There had been an experiment made to verify the hypothesis.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/letcs
dc.subjectKlícová slova: Vodacs
dc.subjectvzduchcs
dc.subjectochlazovánícs
dc.subjectsoucinitel prestupu teplacs
dc.subjecttlakcs
dc.subjectkoncentracecs
dc.subjectWateren
dc.subjectairen
dc.subjectcoolingen
dc.subjectheat transfer coefficienten
dc.subjectpressureen
dc.subjectconcentrationen
dc.titleStanovení funkční závislosti koncentrace vzduchu ve vodě v závislosti na tlakucs
dc.title.alternativeAssesment of air concentration in water depending on pressureen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-16cs
dcterms.modified2009-07-15-11:45:25cs
thesis.disciplineFluidní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid20982en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 12:30:54en
sync.item.modts2020.03.31 09:51:58en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeHabán, Vladimírcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Michal Varchola, CSc. (předseda) prof. Ing. František Pochylý, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., dr. h. c. (člen) prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Franc, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Skoták, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record