Show simple item record

Designing and testing of low voltage switchgears

dc.contributor.advisorŠimek, Davidcs
dc.contributor.authorKovář, Zdeněkcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:11:13Z
dc.date.available2019-04-03T22:11:13Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationKOVÁŘ, Z. Návrh a zkoušení rozváděčů nn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.cs
dc.identifier.other100391cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/65670
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na problematiku oteplení rozváděčů. První část práce se zabývá zpracováním norem týkajících se daného tématu, srovnáním používaných programů pro návrh rozváděčů v praxi a seznámením s pracovním prostředím vybraného softwaru pro tuto práci. Hlavní část práce je zaměřena na měření a simulaci oteplení konkrétního staveništního rozváděče. Měřením bylo provedeno ověření návrhu rozváděče se zřetelem na jednotlivé funkční jednotky samostatně a na kompletní rozváděč z hlediska oteplení. Následně byla provedena simulace oteplení rozváděče. Použitým softwarem pro tuto práci je SolidWorks Flow Simulation kvůli širokému rozsahu funkcí. V závislosti na získaných poznatcích byly navrženy úpravy rozváděče s ohledem na technické parametry a ekonomická hlediska.cs
dc.description.abstractThe thesis is focused on a temperature-rise of a low-voltage switchgear. The first part of the work deals with a technical standard related to the chosen topic, compares software used for designing switchgear in practice and familiarizes with the working environment of the software selected for this work. The main part of the work is dedicated to a measurement and a simulation of the temperature-rise of the low-voltage switchgear. The measurement involved testing of the switchgear with regard to the individual functional units and to the whole switchgear. Subsequently, the simulation of the temperature-rise of the switchgear followed. Software used in this work is SolidWorks Flow Simulation chosen due to a wide range of functions. According to the findings there were proposed adjustments of the switchgear with respect to the technical parameters and the economic aspect in the last part of the thesis.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRozváděčcs
dc.subjectměření oteplení rozváděče nncs
dc.subjectEPLAN Pro Panelcs
dc.subjectSolidWorks Flow Simulationcs
dc.subjectsimulace oteplení.cs
dc.subjectSwitchgearen
dc.subjectmeasurement of the temperature-rise of the low-voltage switchgearen
dc.subjectEPLAN Pro Panelen
dc.subjectSolidWorks Flow Simulationen
dc.subjectsimulation of the temperature rise.en
dc.titleNávrh a zkoušení rozváděčů nncs
dc.title.alternativeDesigning and testing of low voltage switchgearsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-12cs
dcterms.modified2017-06-13-12:00:23cs
thesis.disciplineSilnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid100391en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 09:06:45en
sync.item.modts2021.11.12 08:22:11en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeDostál, Lukášcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (předseda) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Valenta, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (člen) Ing. Martin Mach, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Veselka, CSc. (člen) Ing. Miloš Pěnička (člen) Ing. Petr Chrobák (člen)cs
but.defenceStudent obhajoval diplomovou práci na téma Návrh a zkoušení rozváděčů nn. Prezentace byla plynulá. Student odpověděl na otázky oponenta i komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record