Show simple item record

Technological process of the end flow part

dc.contributor.advisorPíška, Miroslavcs
dc.contributor.authorBenda, Martincs
dc.date.accessioned2019-05-17T13:25:16Z
dc.date.available2019-05-17T13:25:16Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationBENDA, M. Technologický postup výroby průtokové koncovky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other101258cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/65707
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá vytvořením technologického postupu výroby průtokové koncovky pro firmu EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. První část práce je zaměřena na konstrukční a technologický rozbor součásti. V praktické části jsou navrhnuty dvě různé technologie výroby, jedna na konvenčních strojích a druhá na CNC soustružnickém centru. V závěru práce jsou pro tyto postupy vypočítány výrobní časy a následuje technicko-ekonomické zhodnocení, ve kterém jsou oba navrhnuté postupy porovnány.cs
dc.description.abstractThe aim of this work is to create the technological process for the manufacturing the end flow part in EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. The first part of the thesis focuses on structural and technological analysis of the component part. In the second part, two different production technologies are proposed. One on conventional machines and the another on the CNC turning center. At the end of work. The production times for these procedures are calculated, followed by a technical-economical evaluation in which the two proposed processes are compared.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectTechnologický postupcs
dc.subjectobráběnícs
dc.subjectstrojní čascs
dc.subjectCNCcs
dc.subjectpolotovarcs
dc.subjectTechnological processen
dc.subjectmachiningen
dc.subjectmachine timeen
dc.subjectCNCen
dc.subjectsemi-producten
dc.titleTechnologický postup výroby průtokové koncovkycs
dc.title.alternativeTechnological process of the end flow parten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-13cs
dcterms.modified2017-06-23-07:55:16cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid101258en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 02:27:41en
sync.item.modts2020.04.01 00:21:32en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeSedlák, Josefcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) doc. Ing. Anton Humár, CSc. (místopředseda) Ing. Martin Slaný, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Jaroš, Ph.D. (člen) Ing. Petr Kužela, CSc. (člen) Ing. Jan Strejček, Ph.D., MBA (člen)cs
but.defenceBakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Jakou životnost má průměrně koncovka v hydraulických potrubních systémech s ohledem na její výměnu? 2. Jaká měřidla budou zapotřebí pro kontrolu součásti průtoková koncovka 3. Uvažoval jste nahradit soustružení některých částí operací frézování? 4. Mohly být provedeny úpravy předepsaných tolerancí na výkresu součásti? 5. Které metody dělení materiálu byste zvolil? Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record