Show simple item record

Analysis of the Selected Company by Using the Selective Methods

dc.contributor.advisorHanušová, Helenacs
dc.contributor.authorKarnišová, Adrianacs
dc.date.accessioned2019-04-03T21:45:42Z
dc.date.available2019-04-03T21:45:42Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationKARNIŠOVÁ, A. Analýza vybraného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.cs
dc.identifier.other103120cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/65727
dc.description.abstractTato Diplomová práce se zabývá analyzováním kosmetické společnosti Mary Kay (Czech Republic), s.r.o. V teoretické části jsou popsány základní pojmy a analýzy, které jsou následně využity v analytické části. Ke zjištění současného stavu fungování společnosti budou využity Porter analýza pěti konkurenčních sil, SLEPTE analýza, analýza 7S a SWOT analýza. Výsledky zmíněných analýz poskytují návrhy a doporučení ke zlepšení činnosti společnosti Mary Kay (Czech Republic), s.r.o.cs
dc.description.abstractThis Master’s thesis deals with an analysis of the cosmetic company Mary Kay (Czech Republic), s.r.o. In the theoretical part, basic terms and analyses are described and afterwards used in the analytical part. To determine the current functioning state of the company, the Porter five forces analysis, the SLEPTE analysis, SWOT analysis, and analyses 7S are used. Results of the mentioned analyses provide suggestions and recommendations regarding improvement of the functioning of Mary Kay (Czech Republic), s.r.o. company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAnalýza podnikucs
dc.subjectMary Kaycs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectSLEPTE analýzacs
dc.subjectPorterova analýzacs
dc.subjectanalýza současného stavucs
dc.subject7S.cs
dc.subjectCompany’s analysisen
dc.subjectMary Kayen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectSLEPTE analysisen
dc.subjectPorter analysisen
dc.subjectcurrent state analysisen
dc.subject7S.en
dc.titleAnalýza vybraného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metodcs
dc.title.alternativeAnalysis of the Selected Company by Using the Selective Methodsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-09cs
dcterms.modified2017-06-15-10:25:35cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid103120en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:34:35en
sync.item.modts2019.05.18 12:55:20en
dc.contributor.refereeŠtěpánková, Markétacs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record