Show simple item record

Determination of the Temperature Field in a Real Circuit Breaker

dc.contributor.advisorKloc, Petrcs
dc.contributor.authorPěček, Dominikcs
dc.date.accessioned2017-05-24T06:50:17Z
dc.date.available2017-05-24T06:50:17Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationPĚČEK, D. Určení rozložení teploty oblouku v reálném jističi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.cs
dc.identifier.other100409cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/65743
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá určením rozložení teploty oblouku v reálném jističi. Tato problematika je řešena formou analýzy naměřených emisních spekter ve zvolených bodech jističe. Byla provedena prvková analýza jednotlivých spekter, na základě které byla stanovena teplota v daných bodech. Pro výpočet teploty se použila metoda poměru intenzity dvou blízkých spektrálních čar a pyrometrické přímky. Hlavním výsledkem je, mimo stanovení teploty, zjištění, že dochází ke značné změně prvkového složení plazmatu během doby existence výboje.cs
dc.description.abstractThis master thesis deals with determination of temperature field in a real circuit breaker. This issue is solved by analysis of measured emission spectra at selected points of the circuit breaker. Spectral line ratios and Boltzmann plot are used for calculation of temperature. These methods are based on elemental analysis of plasma. The main result is finding significant changing of chemical composition of plasma beyond determination of temperature field.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectjističcs
dc.subjectplazmacs
dc.subjectspínací obloukcs
dc.subjectoptická emisní spektroskopiecs
dc.subjectměřenícs
dc.subjectcircuit breakeren
dc.subjectplasmaen
dc.subjectswitching arcen
dc.subjectoptical emission spectroscopyen
dc.subjectmeasurementen
dc.titleUrčení rozložení teploty oblouku v reálném jističics
dc.title.alternativeDetermination of the Temperature Field in a Real Circuit Breakeren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-13cs
dcterms.extent23.02 MBcs
dcterms.mediumapplication/pdfen
dcterms.modified2017-06-14-09:22:41cs
thesis.disciplineSilnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid100409en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 13:08:08en
sync.item.modts2021.11.08 12:31:35en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeAubrecht, Vladimírcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Dr. Ing. Miroslav Patočka (předseda) doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Huták, Ph.D. (člen) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen) Ing. Jan Knobloch, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent obhajoval diplomovou práci na téma Určení rozložení teploty oblouku v reálném jističi. Student úvodem obhajoby představil geometrii jističe, jehož měření bylo předmětem diplomové práce. Bylo představeno schéma měřicího pracoviště. Student prezentoval naměřená spektra metodou atomové emisní spektroskopie s provedenou identifikací jednotlivých čar. Bylo prezentováno rozložení teploty oblouku uvnitř jističe. Student seznámil komisi s vyhodnocením měření a s příčinami možných chyb měření i výpočtů. Student zodpověděl všechny otázky oponenta. Doplňující otázky komise byly zodpovězeny bez problémů.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record