Show simple item record

Automatic Voltage Control of Distributed Generation in the E.ON Medium Voltage Grid

dc.contributor.advisorToman, Petrcs
dc.contributor.authorSkoupý, Martincs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:58:24Z
dc.date.available2018-10-21T16:58:24Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationSKOUPÝ, M. Automatická regulace napětí decentrálních zdrojů v síti vysokého napětí E.ON [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.cs
dc.identifier.other102572cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/65746
dc.description.abstractObsahem této diplomové práce je úvod do problematiky regulace účiníku, jalového výkonu a napětí decentrálních zdrojů v distribuční síti vysokého napětí. Dále se práce zabývá způsoby a možnostmi regulace účiníku a jalového výkonu prováděnými na těchto zdrojích za účelem stabilizace napětí a kontroly nad přetokem jalového výkonu na vyšší napěťovou úroveň. V praktické části práce je pak popsáno, jakým způsobem byla automatická regulace účiníku a napětí zdrojů uváděna do provozu centrálním řízením z dispečerského řídicího systému společnosti E.ON. Dále pak popisuje, jakým způsobem byla automatická regulace účiníku a napětí testována a jak je v současné době využívána v praxi. V závěru je pak provedeno zhodnocení, jakým způsobem skutečně ovlivnila automatická regulace účiníku a napětí stabilitu napětí a přetoky jalového výkonu v síti E.ON.cs
dc.description.abstractContent of this master`s thesis is theoretical introduction of the power factor, reactive power and voltage control of decentralised sources of the high voltage in the E.ON distribution network. Furthermore, the thesis deals with possibilities of regulating the power factor and reactive power, carried on above-mentioned resources, in other to stabilize the voltage and overflow control of the reactive power to higher voltage level. The practical part describes how the automatic power factor and voltage control had been put into action by central management control within the headquaters dispatching systém of the company. Following chapter acquaints a reader with information of how the automatic power factor and voltage control had been tested and how it is utilized in practice. In the conclusion the work summarizes results and effects of the power factor regulation and voltage control to stabilize the voltage and the overflow of the reactive power in the E.ON network.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectúčiníkcs
dc.subjectjalový výkoncs
dc.subjectstabilizace napětícs
dc.subjectautomatická regulace účiníku a napětícs
dc.subjectdecentrální zdrojecs
dc.subjectobnovitelné zdrojecs
dc.subjectřízení sítěcs
dc.subjectpower factoren
dc.subjectreactive poweren
dc.subjectvoltage stabilizationen
dc.subjectautomatic power factor and voltage controlen
dc.subjectdecentralised sourcesen
dc.subjectrenewable resourcesen
dc.subjectnetwork managementen
dc.titleAutomatická regulace napětí decentrálních zdrojů v síti vysokého napětí E.ONcs
dc.title.alternativeAutomatic Voltage Control of Distributed Generation in the E.ON Medium Voltage Griden
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-07cs
dcterms.modified2017-06-08-15:30:31cs
thesis.disciplineElektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid102572en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 14:02:33en
sync.item.modts2021.11.08 13:02:16en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeVaculík, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Toman, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (člen) Ing. Branislav Bátora, Ph.D. (člen) Ing. David Mezera, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Ptáček, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval svojí diplomovou práci s názvem Automatická regulace napětí decentrálních zdrojů v síti vysokého napětí E.ON. Vedoucí práce doc. Petr Toman přečetl posudky vedoucího a oponenta diplomové práce. Student odpověděl na otázku oponenta. Ing. Mezera požádal o popis dalších faktorů, které mají vliv na kolísání jalového výkonu v síti. Druhá otázka se týkala eliminace vlivu přepínání odbočky transformátoru na měření provedená v rámci diplomové práce. Odpovědi byly správné. Ing. Ptáček se zeptal na počet regulovaných zdrojů ve sledované oblasti. Student pohotově odpověděl.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record