Show simple item record

Audio noise reduction using deep neural networks

dc.contributor.advisorHarár, Pavolcs
dc.contributor.authorTalár, Ondřejcs
dc.date.accessioned2019-05-17T04:12:35Z
dc.date.available2019-05-17T04:12:35Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationTALÁR, O. Redukce šumu audionahrávek pomocí hlubokých neuronových sítí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.cs
dc.identifier.other101998cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/65788
dc.description.abstractPráce se zabývá možností použití hluboké rekurentní neuronové sítě typu Long Short-Term Memory pro robustní odšumování zarušeného signálu. LSTM je v současnosti velice lákavá architektura díky své vlastnosti pamatovat si předchozí váhy, a nebo je upravovat nejen dle použitých algoritmů, ale také zkoumáním změn v sousedních buňkách. V práci je popsán výběr výchozího datasetu a použitých šumů spolu s vytvořením optimálních testovacích dat. Pro trénování sítě je zvolen framework KERAS pro jazyk Python a jsou prozkoumány a popsány kandidátní sítě pro možné řešení.cs
dc.description.abstractThe thesis focuses on the use of deep recurrent neural network, architecture Long Short-Term Memory for robust denoising of audio signal. LSTM is currently very attractive due to its characteristics to remember previous weights, or edit them not only according to the used algorithms, but also by examining changes in neighboring cells. The work describes the selection of the initial dataset and used noise along with the creation of optimal test data. For creation of the training network is selected KERAS framework for Python and are explored and discussed possible candidates for viable solutions.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectLong Short-Term Memory (LSTM)cs
dc.subjecthluboké učenícs
dc.subjecttvorba datasetucs
dc.subjectKERAScs
dc.subjectodšumovánícs
dc.subjectrekurentní neuronová síťcs
dc.subjectLong Short-Term Memory (LSTM)en
dc.subjectdeep learningen
dc.subjectcreated dataseten
dc.subjectKERASen
dc.subjectdenoisingen
dc.subjectreccurent neural networken
dc.titleRedukce šumu audionahrávek pomocí hlubokých neuronových sítícs
dc.title.alternativeAudio noise reduction using deep neural networksen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-08-29cs
dcterms.modified2017-08-29-11:15:36cs
thesis.disciplineTelekomunikační a informační technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid101998en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 08:41:35en
sync.item.modts2020.04.01 02:05:35en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeGaláž, Zoltáncs
dc.description.markFcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Schimmel, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Dan Komosný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Tomáš Kiska (člen) Ing. Anna Kubánková, Ph.D. (člen) Ing. Vlastimil Člupek, Ph.D. (člen)cs
but.defence1. Popište, jakým postupem jste plánoval realizovat odšumění nahrávek. Důvod hodnocení F: Student nesplnil cíle diplomové práce. Komise se shodla na hodnocení F, stejně jako vedoucí práce i oponent. Student s hodnocením souhlasil.cs
but.resultpráce nebyla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record