Show simple item record

Object tracking using computer vision

dc.contributor.advisorBurget, Radimsk
dc.contributor.authorKlapal, Matějsk
dc.date.accessioned2019-05-17T04:12:36Z
dc.date.available2019-05-17T04:12:36Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationKLAPAL, M. Trasování pohybu objektů s pomocí počítačového vidění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.cs
dc.identifier.other101965cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/65806
dc.description.abstractTato diplomová práce je věnována možnostem sledování pohybu objektů pomocí algoritmů počítačového vidění. Úvodní kapitoly obsahují přehled využívaných metod pro eliminaci pozadí, uvedeny jsou také základní přístupy k detekci. Práce dále zmiňuje i řadu algoritmů umožňujících trasování a predikci pohybu. Další část práce informuje o algoritmech implementovaných ve výsledném programu a jeho grafickém rozhraní. V závěru je uvedeno zhodnocení a porovnání původního a modifikovaného algoritmu.sk
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with posibilities of tracking object movement using computer vision algorithms. First chapters contain review of methods used for background subtraction, there are also listed basic detection approaches and thesis also mentions algorithms which allows tracking and movement prediction. Next part of this work informs about algoritms implemented in resulting software and its graphical user interface. Evaluation and comparison of original and modified algorithms is stationed at the end of this text.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectTrasování objektůsk
dc.subjectpočítačové viděnísk
dc.subjectOpenCVsk
dc.subjecteliminace pozadísk
dc.subjectMixture of Gaussianssk
dc.subjectKalmanův filtrsk
dc.subjectObject trackingen
dc.subjectcomputer visionen
dc.subjectOpenCVen
dc.subjectbackground subtractionen
dc.subjectMixture of Gaussiansen
dc.subjectKalman filteren
dc.titleTrasování pohybu objektů s pomocí počítačového viděnísk
dc.title.alternativeObject tracking using computer visionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-07cs
dcterms.modified2017-06-08-15:30:21cs
thesis.disciplineTelekomunikační a informační technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid101965en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 08:41:42en
sync.item.modts2020.04.01 01:08:22en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereePřinosil, Jiřísk
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Miloš Orgoň, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Radim Burget, Ph.D. (místopředseda) Ing. Tomáš Zeman, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D. (člen) Ing. Petr Münster, Ph.D. (člen) Ing. Zuzana Bečková (člen)cs
but.defenceZnáte z literatury jiné přístupy k řešení problematiky sledování pohybu objektů v obraze? Jaká je výhoda vašeho přístupu? jak je řešena rychlost ve zpracovavaní obrazu (limity v km/h)?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record