Show simple item record

Compared HAZ the methods of welding TIG, MAG and CMT

dc.contributor.advisorKubíček, Jaroslavcs
dc.contributor.authorŠoulák, Petrcs
dc.date.accessioned2019-05-17T13:25:16Z
dc.date.available2019-05-17T13:25:16Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationŠOULÁK, P. Porovnání TOO metod svařování TIG, MAG a CMT [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other100990cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/65819
dc.description.abstractV bakalářské práci bylo za úkol porovnat velikost TOO pro metody TIG, MAG a CMT. Svařované materiály byly nízkouhlíková ocel a austenitická korozivzdorná ocel. Vzorky o velikosti 250x50 mm a tloušťce 2 mm byly svařeny tupým svarem bez mezery. V první části experimentu byly vzorky svařeny stejnou svařovací rychlostí. Druhá část se týkala pouze metody CMT, kde byla použita optimální svařovací rychlost. U vybraných vzorků byla měřena a porovnávána velikost TOO na makroskopických snímcích.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis was to compare the HAZ size for the TIG, MAG and CMT methods. The welded materials were low carbon steel and austenitic stainless steel. Samples of 250x50 mm size and 2 mm thick were welded with butt weld without a gap. In the first part of experiment, samples were welded at the same welding speed. The second part concerned only CMT, where the optimal welding speed was used. For selected samples, the HAZ size was measured and compared in macroscopic images.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectTOOcs
dc.subjectnízkouhlíková ocelcs
dc.subjectaustenitická korozivzdorná ocelcs
dc.subjectTIGcs
dc.subjectMAGcs
dc.subjectCMTcs
dc.subjectHAZen
dc.subjectlow carbon steelen
dc.subjectaustenitic stainless steelen
dc.subjectTIGen
dc.subjectMAGen
dc.subjectCMTen
dc.titlePorovnání TOO metod svařování TIG, MAG a CMTcs
dc.title.alternativeCompared HAZ the methods of welding TIG, MAG and CMTen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-21cs
dcterms.modified2017-06-21-13:47:07cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid100990en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 22:08:36en
sync.item.modts2021.11.12 21:17:02en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeSigmund, Mariancs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Jaroslav Purmenský, DrSc. (předseda) doc. Ing. Ladislav Daněk, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Heinz Neumann, CSc. (člen) doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D. (člen) Ing. Marian Sigmund, Ph.D., IWE (člen)cs
but.defenceStudent seznámil zkušební komisi s obsahem a průběhem prezentace. Dále zodpověděl dotazy oponenta. Při obhajobě bakalářské práce zodpověděl následující dotazy zkušební komise: Přepočet rychlosti svařování? Jaké jsou vlivy TOO na vlastnosti svarového spoje? Jak hodnotíte výsledky práce jako osoba? Popište ARA diagram.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record