Show simple item record

Comparison of GTAW and Plasma Welding

dc.contributor.advisorDaněk, Ladislavcs
dc.contributor.authorHotárek, Jancs
dc.date.accessioned2018-10-21T21:21:51Z
dc.date.available2018-10-21T21:21:51Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationHOTÁREK, J. Porovnání svařování TIG a svařování plazmou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other96742cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/65822
dc.description.abstractPráce předkládá porovnání dvou srovnatelných svařovacích metod, a to svařování plazmou a svařování metodou TIG. Princip fungování obou svařovacích metod byl popsán v teoretické části. Pro experimentální část byl zvolen základní materiál – chrom-niklová ocel s označením X5CrNi 18-10 a přídavný materiál ve formě drátu OK TIGROD 16.95. Pro každou svařovací metodu byly vytvořeny 3 vzorky. U vzorků bylo hodnoceno vnesené specifické teplo, které se u vzorků vytvořených pomocí svařování plazmou nelišilo, zato u metody TIG bylo pro každý vzorek jiné. Dále byl u vzorků hodnocen průběh tvrdosti, kdy u svařování plazmou jsou hodnoty na okraji svaru výrazně vyšší než u kořene svaru, ale u metody svařování TIG se hodnoty na okraji svaru a u kořene svaru téměř neliší. Tepelně ovlivněná oblast nebyla u vzorků dostatečně zřetelná. Ověření konečné struktury svařovaného materiálu bylo provedeno pomocí Shaefflerova diagramu. Pro metodu svařování plazmou, u které byl použit přídavný materiál ve formě drátu, bylo určeno zředění svarového kovu.cs
dc.description.abstractThe work presents a comparison of two welding methods: plasma welding and GTA W. The principle of both welding methods was described in the theoretical part of this work. For the experimental part a base material was chosen - chrome-nickel steel labeled X5CrNi 18-10 and added material in the form of rod OK TIGROD 16.95. Three samples were made for each welding method. Samples were assessed according to applied specific heat which didn't vary in case of the samples made by plasma welding but was different for each sample made by GTA W. Further, the samples were assessed according to a development of hardness: in case of plasma welding the values at the edge of the weld were significantly higher than at the root of the weld but in case of GTA W the values at the edge and at the root of the weld were almost the same. The area affected by heat was not adequately distinctive with any of the samples. The check of the final structure of the welded material was performed with the help of the Shaeffler diagram. For plasma welding method, for which added material in the form of rod was used, dilution of the welding metal was determined.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectChrom-niklová ocelcs
dc.subjectplazmacs
dc.subjectTIGcs
dc.subjectprůběh tvrdostics
dc.subjectvnesené specifické teplocs
dc.subjectchrome-nickel steelen
dc.subjectplasmaen
dc.subjectGTA Wen
dc.subjectdevelopment of hardnessen
dc.subjectapplied specific heaten
dc.titlePorovnání svařování TIG a svařování plazmoucs
dc.title.alternativeComparison of GTAW and Plasma Weldingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-21cs
dcterms.modified2017-06-21-14:42:01cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid96742en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 01:55:31en
sync.item.modts2020.03.31 00:25:15en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKubíček, Jaroslavcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Jaroslav Purmenský, DrSc. (předseda) doc. Ing. Ladislav Daněk, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Heinz Neumann, CSc. (člen) doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Kudělka, Dr. (člen) Ing. Marián Sigmund, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil zkušební komisi s obsahem a průběhem prezentace. Dále zodpověděl dotazy oponenta. Při obhajobě bakalářské práce zodpověděl následující dotazy zkušební komise: Jaký je rozdíl mezi jednovrstvým a vícevrstvým svařováním? Co vyjadřuje feritové číslo? Jak ovlivníte profil závaru? V závěru schází doporučení pro svařování. Jak se tvoří duplexní svar?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record