Show simple item record

HSS end milling cutters with PVD coatings and their use in practice

dc.contributor.advisorJaroš, Alešcs
dc.contributor.authorVondra, Jiřícs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:48:00Z
dc.date.available2018-10-21T16:48:00Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationVONDRA, J. HSS stopkové frézy s PVD povlaky a jejich využití v praxi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other96951cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/65863
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá trvanlivostí PVD povlaku při čelním drážkovém frézování. V teoretické části je uveden rozbor rychlořezných ocelí, přehled frézování a přehled povlakovacích metod. Experimentální část je zaměřena na silové poměry při frézování stopkovou frézou a její opotřebení. Z experimentu plyne, že nanokompozitní povlaky snižují řezné síly, ale nevytváří za daných řezných podmínek nejtrvanlivější nástroj.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the durability of PVD coating in front groove milling. In the theoretical part there is the analysis of high-speed steels, a survey of milling and an overview of coating methods. The experimental part is focused on the power ratios during milling with a router cutter and its wear. From the experiment it is possible to conclude that nanocomposite coatings reduce cutting forces, but do not produce the most durable tool under the cutting conditions.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectfrézovánícs
dc.subjectHSScs
dc.subjectPVD povlakycs
dc.subjectpovlakovánícs
dc.subjectopotřebení nástrojůcs
dc.subjectmillingen
dc.subjectHSSen
dc.subjectPVD coatingsen
dc.subjectcoatingen
dc.subjecttool wearen
dc.titleHSS stopkové frézy s PVD povlaky a jejich využití v praxics
dc.title.alternativeHSS end milling cutters with PVD coatings and their use in practiceen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-15cs
dcterms.modified2017-06-15-15:12:40cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid96951en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 15:27:28en
sync.item.modts2021.11.12 14:21:01en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeSlaný, Martincs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) prof. Dr. Ing. Libor Beneš (místopředseda) doc. Ing. Pavel Bach, CSc. (člen) prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. (člen) doc. Ing. Peter Pokorný, Ph.D. (člen) Ing. Karel Neužil (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Můžete popsat zmíněný mechanismus opotřebení „Únava materiálu“? 2. Můžete popsat mechanismus opotřebení „ difůze“? 3. Od jakého výrobce jsou použité nástroje? A z jakého materiálu? 4. Proč je nutné stupňovitě ohřívat nástrojové oceli při tepelném zpracování? 5. Co znamena nanokompozitní povlak? 6. Dokážete popsat gradientní povlak? Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record