Show simple item record

Production Concept of Special Machining Device for Making of T-Channel Detail

dc.contributor.advisorSedlák, Josefcs
dc.contributor.authorOpršál, Radekcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:11:27Z
dc.date.available2019-05-17T06:11:27Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationOPRŠÁL, R. Návrh výroby speciálního obráběcího nástroje pro zhotovení detailu T-drážky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other101236cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/65864
dc.description.abstractCílem diplomové práce by návrh speciálního obráběcího nástroje pro zefektivnění výroby detailu T-drážky na součásti tělesa upínače. Práce pojednává o stávající výrobě součásti, včetně popisu materiálu, použitých strojů a technologickém postupu. Následující část je zaměřena na popis nového speciálního nástroje, včetně výroby, tepelného zpracování a uvedení použitých vyměnitelných břitových destiček. V další části byla rozebrána inovace výroby, která zahrnuje porovnání původního a nového nástroje. Závěrem diplomové práce je technicko-ekonomické zhodnocení, porovnávající původní a inovovanou výrobu.cs
dc.description.abstractThe objective of this diploma thesis was the design of a special machine tool that increases the efficiency of the production of a T-slot detail on the part of the clamp body. The thesis deals with the current production of this component as well as the description of the material, the machines that are used and the technological process. The next part focuses on the description of the new special machine tool, its production, heat treatment and the presentation of used indexable inserts. Another part analyses the production innovation that was comprised of the comparison with the former machine tool to the new one. The thesis concludes with a technical and economical evaluation of the former and innovated production.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectobráběnícs
dc.subjectfrézovánícs
dc.subjectnástrojcs
dc.subjectinovacecs
dc.subjecttechnologický postupcs
dc.subjectmachiningen
dc.subjectmillingen
dc.subjecttoolen
dc.subjectinnovationen
dc.subjecttechnical procedureen
dc.titleNávrh výroby speciálního obráběcího nástroje pro zhotovení detailu T-drážkycs
dc.title.alternativeProduction Concept of Special Machining Device for Making of T-Channel Detailen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-15cs
dcterms.modified2017-06-15-15:10:16cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid101236en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 10:00:52en
sync.item.modts2020.04.01 04:17:15en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeOsička, Karelcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) doc. Dr. Ing. Libor Beneš (místopředseda) doc. Ing. Pavel Bach, CSc. (člen) prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. (člen) doc. Ing. Peter Pokorný, Ph.D. (člen) Ing. Karel Neužil (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Kdo navrhl konstrukci nového nástroje? 2. V práci zmiňujete hliníkovou ocel, co tím myslíte? 3. Můžete popsat materiál navržený pro těleso 15 142 (41MoCr4)? 4. Co znamená 6 v označení materiálu 15 142.6? 5. Jaký povlak mají zvolené destičky pro nový nástroj? 6. Můžete rozklíčovat označení VBD - CNMG120408? 7. Můžete napsat postup výpočtu otáček frézy? Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record