Show simple item record

Modeling of power line communication using Network Simulator-3

dc.contributor.advisorMlýnek, Petrcs
dc.contributor.authorTuran, Jonášcs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:58:26Z
dc.date.available2018-10-21T16:58:26Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationTURAN, J. Modelování PLC komunikace s využitím Network Simulator-3 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.cs
dc.identifier.other101981cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/65883
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou analýzy a modelování komunikace po silnoproudém vedení. S yužitím PLC frameworku, vytvořeného v simulátoru NS-3, je hlavním cílem zkoumání různých vlivů na přenosové funkce a teoretickou kapacitu PLC kanálu. V úvodu práce jsou shrnuty teoretické poznatky z oblasti přenosu dat po silnoproudém vedení a distribučních sítí. Dále jsou popsány různé typy rušení a možnost výpočtu přenosové kapacity. V praktické části je realizováno několik jednoduchých simulací, které zkoumají vlivy, jako vzdálenost mezi vysílacím a přijímacím modemem, délku, impedanci a počet odboček mezi těmito body, vliv rušení či typu modulace jak na přenosovou funkci, tak kapacitu linky. Součástí praktické části je také realizace simulací pro rozsáhlou topologii založenou na reálném rozložení elektroměrů. Cílem je nalézt umístění opakovačů pro komunikaci různých uzlů.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with analysis and modelling of power line communications. The main aim is to examine the effects influencing transsmision of communication signals on powerline networks and theoretical capacity of the PLC channel using PLC framework created in NS-3. The introduction summarizes the theoretical knowledge in the area of data transmission over power line distribution network. Different types of noise and possibilities of calculation of theoretical transmission capacity are described as well. Several simple simulations are realized in practical part of this paper. These simulations explore the influence of the distance between the transmitter and receiver, length, impedance and number of branches between these nodes, affect of the type of modulation and noise on the transfer function as well as the capacity of the channel. There are also some simulations for large topology based on real position of electrometer. The main focus is to find positions of repeaters to ensure that some nodes of the topology can communicate.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPLCcs
dc.subjectNS-3cs
dc.subjectpřenosová funkcecs
dc.subjectkapacita linkycs
dc.subjectsimulacecs
dc.subjectPLCen
dc.subjectNS-3en
dc.subjecttransfer functionen
dc.subjectchannel capacityen
dc.subjectsimulationen
dc.titleModelování PLC komunikace s využitím Network Simulator-3cs
dc.title.alternativeModeling of power line communication using Network Simulator-3en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-07cs
dcterms.modified2017-06-08-15:30:34cs
thesis.disciplineTelekomunikační a informační technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid101981en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 21:28:16en
sync.item.modts2020.03.30 19:54:55en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeSláčik, Jáncs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Rastislav Róka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Mlýnek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Pirohovič (člen) doc. Ing. Leoš Boháč, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Přinosil, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Krajsa, Ph.D. (člen)cs
but.defenceJak se projevily zvolené typy kabelů na výsledku simulace?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record