Show simple item record

Production technology of plastic carrier information

dc.contributor.advisorKandus, Bohumilcs
dc.contributor.authorKrejčí, Radekcs
dc.date.accessioned2019-05-17T13:25:17Z
dc.date.available2019-05-17T13:25:17Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationKREJČÍ, R. Technologie výroby plastového nosiče informace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other101242cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/65907
dc.description.abstractBakalářská práce předkládá návrh výrobní technologie plastového nosiče informace, který je vyráběn pomocí technologie vstřikování plastů do formy. V obecné literární studii jsou rozebrány plastové materiály a technologie vstřikování plastů. V praktické části práce je vybrán materiál plastového nosiče informace. Z vypočítaných technologických parametrů je vytvořen konstrukční návrh vstřikovací formy a zvolen vhodný vstřikovací lis. Na závěr je provedeno technicko-ekonomické zhodnocení, kde je vypočítán náklad na výrobu jednoho kusu plastového nosiče informace.cs
dc.description.abstractThis bachelor's diploma thesis presents a proposal for the production technology of plastic carrier information, which is produced using injection molding technology. In the general literary study, plastic materials and injection molding technologies are analyzed. In the practical part of the thesis, the material of the plastic carrier information is selected. From the calculated technological parameters, the design of the injection mold is created and a suitable injection-molding machine is selected. Finally, a technical-economic evaluation is carried out, in which the cost of producing one piece of plastic carrier information is calculated.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpolypropylencs
dc.subjectvstřikovánícs
dc.subjectvstřikovací formacs
dc.subjectvstřikovací liscs
dc.subjectpolypropyleneen
dc.subjectinjection moldingen
dc.subjectinjection molden
dc.subjectinjection molding machineen
dc.titleTechnologie výroby plastového nosiče informacecs
dc.title.alternativeProduction technology of plastic carrier informationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-21cs
dcterms.modified2017-06-21-10:11:48cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid101242en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 07:58:31en
sync.item.modts2020.03.31 05:54:31en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKebrle, Ondřejcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Stanislav Rusz, CSc. (předseda) doc. Ing. Milan Dvořák, CSc. (místopředseda) Ing. Marek Štroner, Ph.D. (člen) Ing. Ladislav Žák, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Richter (člen) Ing. Kamil Podaný, Ph.D. (člen)cs
but.defenceBakalář představil svou práci zkušební komisi. Odpověděl na dotazy oponenta i zkušební komise. 1. Kdy nelze kovy nahradit plasty? Jaké jsou přednosti kovů? 2. Je použitý plast recyklovatelný? 3. Proč nebyla v práci uvažována varianta výroby s horkým vtokem? 4. Proč jsou v nástroji použity izolační desky? Jsou zde potřebné?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record