Show simple item record

Additive technology and their application for manufacturing electrolytic cell

dc.contributor.advisorJaroš, Alešcs
dc.contributor.authorJalůvka, Jakubcs
dc.date.accessioned2019-05-17T13:25:18Z
dc.date.available2019-05-17T13:25:18Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationJALŮVKA, J. Aditivní technologie a jejich využití pro výrobu galvanické cely [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other100563cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/65941
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá návrhem vhodné metody Rapid Prototyping pro výrobu galvanické cely. Nejprve jsou rozebrány nejpoužívanější technologie RP. Ve druhé kapitole je představena vyráběná součást – galvanická cela. Následně je cela vymodelována v 3D CAD softwaru Autodesk inventor. V praktické části je popsán celý výrobní proces zahrnující pre-processsing, tisk a také postprocessing.cs
dc.description.abstractThis thesis describes the design of suitable methods of rapid prototyping for manufacturing galvanic cell. At the beginning, there are discussed the most widely used RP technologies. The second chapter presents the manufactured part - the galvanic cell. The galvanic cell is modelled in software Autodesk inventor 3D CAD. The practical part describes the whole manufacturing process, including pre-processing, printing and postprocessing.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAditivní technologiecs
dc.subjectRapid Prototypingcs
dc.subjectFused Deposition Modelingcs
dc.subjectGalvanické pokovovánícs
dc.subjectAdditive manufacturingen
dc.subjectRapid Prototypingen
dc.subjectFused Deposition Modelingen
dc.subjectElectroplatingen
dc.titleAditivní technologie a jejich využití pro výrobu galvanické celycs
dc.title.alternativeAdditive technology and their application for manufacturing electrolytic cellen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-13cs
dcterms.modified2017-06-23-07:55:23cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid100563en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 07:58:32en
sync.item.modts2020.03.31 04:56:32en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeSedlák, Josefcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) doc. Ing. Anton Humár, CSc. (místopředseda) Ing. Martin Slaný, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Jaroš, Ph.D. (člen) Ing. Petr Kužela, CSc. (člen) Ing. Jan Strejček, Ph.D., MBA (člen)cs
but.defenceBakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Jaká byla výsledná cena modelu galvanické cely? 2. Jakou má životnost stávající prototyp cely? 3. Jaké vlastnosti použitého materiálu hodnotíte? 4. Jak se odstraňují podpory v modelu? Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record