Show simple item record

Testing of Chosen Milling Tool for Machining of Hardened Steels

dc.contributor.advisorSedlák, Josefcs
dc.contributor.authorTalaš, Jancs
dc.date.accessioned2019-05-17T13:25:18Z
dc.date.available2019-05-17T13:25:18Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationTALAŠ, J. Testování vybraného frézovacího nástroje pro obrábění vysoce kalených ocelí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other101213cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/65944
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá testováním frézovacího nástroje a určením vhodných řezných podmínek pro obrábění. První část je zaměřena na teoretický úvod do problematiky frézování, opotřebení a povlakování nástrojů. Je zde také vysvětlen termín vysoce kalená ocel. Další část práce je prakticky zaměřena a jsou v ní graficky a číselně vyhodnoceny experimentálně zjištěné hodnoty. V poslední části je počítána ekonomika obrábění.cs
dc.description.abstractThis Bachelor thesis studies the testing of a milling tool and the determination of appropriate cutting conditions for machining. The first part of the thesis focuses on the theoretical introduction to milling, end mill wear, and coating. It also explains the term high-hardened steel. The next part is practially oriented and involves graphical and numerical evaluation of measured values. The last part deals with the machining economy.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectšířka otupenícs
dc.subjectřezná rychlostcs
dc.subjectfrézovánícs
dc.subjectfrézovací nástrojcs
dc.subjectvysoce kalená ocelcs
dc.subjectekonomika obráběnícs
dc.subjectthe width of the wearen
dc.subjectcutting speeden
dc.subjectmillingen
dc.subjectmilling toolen
dc.subjecthigh-hardened steelen
dc.subjectmachining economyen
dc.titleTestování vybraného frézovacího nástroje pro obrábění vysoce kalených ocelícs
dc.title.alternativeTesting of Chosen Milling Tool for Machining of Hardened Steelsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-14cs
dcterms.modified2017-06-23-07:55:37cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid101213en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 10:51:31en
sync.item.modts2020.03.31 07:18:36en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeSliwková, Petracs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (předseda) doc. Dr. Ing. Libor Beneš (místopředseda) Ing. Karel Neužil (člen) Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (člen) Ing. Petr Valášek (člen)cs
but.defenceBakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: Povlakování nástrojů Řezné podmínky při obrábění Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record