Show simple item record

Fuzzy Logic and Decision Support for Investment in Building Projects

dc.contributor.advisorDostál, Petrcs
dc.contributor.authorPíštěk, Tomášcs
dc.date.accessioned2018-10-21T19:39:01Z
dc.date.available2018-10-21T19:39:01Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationPÍŠTĚK, T. Fuzzy logika a podpora rozhodování pro investiční záměr ve stavebnictví [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.cs
dc.identifier.other103346cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/65963
dc.description.abstractTato diplomová práce se zaměřuje na návrh a vytvoření podpůrného nástroje pro hodnocení investičního záměru do nemovitostí. Hodnocení realit je založeno na principu fuzzy logiky. Návrh a ladění fuzzy modelů je provedeno pomocí programu MATLAB. Výsledná aplikace je však vyvinuta v jazyku Java.cs
dc.description.abstractThis master's thesis focuses on the design and creation of a decision support tool for the investment property plan. The evaluation of real estate is based on fuzzy logic. The design and debugging of fuzzy models are done by using MATLAB, but the application is developed in Java.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFuzzy logikacs
dc.subjectMATLABcs
dc.subjectJavacs
dc.subjectjFuzzyLogiccs
dc.subjecthodnocení nemovitostícs
dc.subjectFuzzy logicen
dc.subjectMATLABen
dc.subjectJavaen
dc.subjectjFuzzyLogicen
dc.subjectevaluation of real estateen
dc.titleFuzzy logika a podpora rozhodování pro investiční záměr ve stavebnictvícs
dc.title.alternativeFuzzy Logic and Decision Support for Investment in Building Projectsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-13cs
dcterms.modified2017-06-15-10:22:13cs
thesis.disciplineInformační managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid103346en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 16:16:23en
sync.item.modts2021.11.12 15:37:51en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereePekárek, Jancs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Robert Hakl, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Jan Budík, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky oponenta - odpovězeno. Otázky vedoucího - odpovězeno. Ing. Budík - Jsou data pro Váš model tajná? Může změna struktury stránky ovlivnit funkčnost? - odpovězeno. doc. Brychta - Co pokrývá kritérium "umístění"? - odpovězeno. Ing. Doskočil - Uvažoval jste váhy vstupních kritérií? - odpovězeno.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record