Show simple item record

Stochastic Optimization of Network Flows

dc.contributor.advisorPopela, Pavelen
dc.contributor.authorMálek, Martinen
dc.date.accessioned2019-04-04T03:20:03Z
dc.date.available2019-04-04T03:20:03Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationMÁLEK, M. Stochastická optimalizace toků v sítích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other101216cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/65983
dc.description.abstractMagisterská práce se zabývá stochastickou optimalizací síťových úloh. Teoretická část pokrývá tři témata - teorii grafů, optimalizaci a progressive hedging algoritmus. V rámci optimalizace je hlavní část věnována stochastickému programování a dvoustupňovému programování. Progressing hedging algoritmus zahrnuje také metodu přiřazování scénářů a modifikaci obecného algoritmu na dvou stupňové úlohy. Praktická část je věnována modelům na reálných datech z oblasti svozu odpadu v rámci České republiky. Data poskytl Ústav procesního inženýrství.en
dc.description.abstractThe master's thesis focuses on the stochastic optimization in network flow problems. The theoretical part covers three topics - the graph theory, the optimization and the progressive hedging algorithm. Within the optimization the main part is devoted to the stochastic programming and the two-stage programming. The progressive hedging algorithm includes also the scenario aggregation and the modification of the general algorithm to two-stage problems. The practical part deals with models using real-world data of collection of municipal waste within the Czech Republic, which were provided by the Institute of Process Engineering.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectTeorie grafůen
dc.subjecttoky v sítíchen
dc.subjectstochastické programováníen
dc.subjectdvoustupňová optimalizaceen
dc.subjectprogressive hedging algoritmusen
dc.subjectGraph theorycs
dc.subjectnetwork flowscs
dc.subjectstochastic programmingcs
dc.subjecttwo-stage optimizationcs
dc.subjectprogressive hedging algorithmcs
dc.titleStochastická optimalizace toků v sítíchen
dc.title.alternativeStochastic Optimization of Network Flowscs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-15cs
dcterms.modified2017-06-16-09:38:37cs
thesis.disciplineMatematické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid101216en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 04:21:46en
sync.item.modts2020.03.31 22:30:03en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeHolešovský, Janen
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Jan Chvalina, DrSc. (předseda) prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc. (místopředseda) doc. RNDr. Libor Žák, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Libor Čermák, CSc. (člen) doc. Ing. Luděk Nechvátal, Ph.D. (člen) prof. Bruno Rubino, University of L'Aquila (člen)cs
but.defenceStudent přednesl obhajobu DP (v angličtině). Student zodpověděl otázky oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record