Show simple item record

Optimization of production process of drain

dc.contributor.advisorPodaný, Kamilcs
dc.contributor.authorStaněk, Vojtěchcs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:42:06Z
dc.date.available2018-10-21T16:42:06Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationSTANĚK, V. Optimalizace procesu výroby vpusti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.cs
dc.identifier.other49915cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/6598
dc.description.abstractProjekt řeší optimalizaci výroby rotačního výtažku s přírubou. Jedná se o kanalizační vpusť vyráběnou technologií tažení konvenčním nástrojem na dvě operace. Použitý materiál je korozivzdorná austenitická Cr-Ni ocel 1.4301 (ČSN 17 240, AISI 304). Pomocí tahové a Erichsenovy zkoušky byla posouzena vhodnost tohoto materiálu pro hlubokotažné operace. Na základě jejich výstupů, sériovosti výroby a teoretických vztahů pro určování počtu tažných operací bylo rozhodnuto o jednooperační sériové výrobě opět konvenčním nástrojem bez ztenčení stěny. Byl zvolen hydraulický lis Dieffenbacher PO250 s magnetickým upínáním nástrojů a navržen a zkonstruován nástroj. Pro sérii 2 000 ks ročně byla vypočítána návratnost po 4,7 letech, při využití tažníku ze stávající druhé tažné operace po 3,4 letech.cs
dc.description.abstractThe project looks for a solution to optimalization of rotational deep drawn part with flange production. It deals with sewerage drain, which is produced by conventional tool to two deep drawing operations. The used material is austenitic Cr-Ni stainless steel 1.4301. Suitability of this material for deep drawing operations was considered by means of the tensile test and the Erichsen test. On the bases of these results, serializability of production and theoretic relationships for determination of number of deep drawing operations, it was decided upon one operation serial production, by conventional tool without attenuation thickness of sheet. Production will take place on hydraulic press Dieffenbacher PO250 with magnetic tool fastening. The deep drawing tool was designed and constructed. For series of 2 000 units per year the rate of return was calculated after 4,7 years, while using the punch from the current second deep drawing operation it was calculated after 3,4 years.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecttaženícs
dc.subjectvýtažekcs
dc.subjecttažný nástrojcs
dc.subjectkorozivzdorná ocelcs
dc.subjecthydraulický liscs
dc.subjectdeep drawingen
dc.subjectdeep drawn parten
dc.subjectdeep drawing toolen
dc.subjectstainless steelen
dc.subjecthydraulic pressen
dc.titleOptimalizace procesu výroby vpustics
dc.title.alternativeOptimization of production process of drainen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-18cs
dcterms.modified2012-06-25-11:54:55cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid49915en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:54:28en
sync.item.modts2020.03.31 14:06:04en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeChudík, Ivancs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Radko Samek, CSc. (předseda) prof. Ing. Milan Forejt, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (člen) Ing. Jiří Tomášek, CSc. (člen) Ing. Jan Leimberger, CSc. (člen) prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil komisi s výsledky diplomové práce. Student zodpověděl otázky oponenta. Student odpovídal na níže uvedené otázky členů komise: 1. Z jakého materiálu je vyrobena tažnice? Je povrchově upravena? Jaké bylo užito mazivo? 2. Jaké vady vznikají při hlubokém tažení? 3. Jaká bude následující operace po hlubokém tažení?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record