Show simple item record

Small axial magnetic flux motor for pump

dc.contributor.advisorHuzlík, Rostislavcs
dc.contributor.authorLacina, Davidcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:11:16Z
dc.date.available2019-04-03T22:11:16Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationLACINA, D. Malý axiální motor pro čerpadlo [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.cs
dc.identifier.other100402cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/66027
dc.description.abstractTato práce je zaměřena na návrh motoru s axiálním magnetickým tokem tak, aby bylo možné tento motor použít jako přímý pohon čerpadla srdeční náhrady. Tato práce je rozdělena do několika částí, přičemž nejdříve se zabývá popisem možných konstrukcí axiálních motorů. Následně je v práci popsána volba vhodného typu motoru, přičemž byl vybrán motor s bezželezným statorem. Dále je v práci proveden analytický výpočet vlastností motoru. Vypočítané parametry jsou následně ověřovány softwarovými prostředky pomocí metody konečných prvků. Nakonec byl celý motor vyroben a měřením byly ověřeny jeho reálné vlastnosti.cs
dc.description.abstractThis thesis aims to design a motor with axial magnetic flux, which could be used as a direct propeller of heart replacement pump. It is divided into several parts, first of which deals with describing possible axial motors construction design. Next follows up the description of possible motor designs, from which the non-ferrous one was chosen. After that, an analytic calculation of motor’s properties is conducted. Calculated parameters are thereafter verified by software tools using finite element method. Finally, the whole motor was manufactured and had its parameters tested and verified.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMotorcs
dc.subjectstroj s axiálním tokemcs
dc.subjectbezželezné strojecs
dc.subjectMotoren
dc.subjectaxial flux machineen
dc.subjectcoreless machineen
dc.titleMalý axiální motor pro čerpadlocs
dc.title.alternativeSmall axial magnetic flux motor for pumpen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-12cs
dcterms.modified2017-06-13-12:00:23cs
thesis.disciplineSilnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid100402en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 18:10:50en
sync.item.modts2021.11.12 16:54:41en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeOndrůšek, Čestmírcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (předseda) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Valenta, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (člen) Ing. Martin Mach, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Veselka, CSc. (člen) Ing. Miloš Pěnička (člen) Ing. Petr Chrobák (člen)cs
but.defenceStudent obhajoval diplomovou práci na téma Malý axiální motor pro čerpadlo. Prezentace byla plynulá. Připomínky oponenta byly diskutovány a otázky zodpovězeny. Na otázky komise byl schopen reagovat.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record