Show simple item record

Manufacturing technology design of the automotive door hinge

dc.contributor.advisorDvořák, Milancs
dc.contributor.authorDvořáková, Janacs
dc.date.accessioned2019-05-17T13:25:19Z
dc.date.available2019-05-17T13:25:19Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationDVOŘÁKOVÁ, J. Návrh technologie výroby závěsu dveří automobilu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other100678cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/66073
dc.description.abstractBakalářská práce předkládá návrh výroby závěsu dveří automobilu z plechu ČSN 11 321 a ekonomické zhodnocení zvolené varianty. Závěs je vyráběn ve sdruženém nástroji operacemi stříhání a ohýbání. Nástroj je upnut do rámového mechanického lisu, typ ZH 2500 – 2000 NG s nominální silou 2500 kN. Součástí práce je literární rešerše, jejímž výstupem je přehled technologií stříhání se zhodnocením jejich vhodnosti pro výrobu zadané součásti, teorie technologií ohýbání a lisování označení a prolisů, stručný nástin možnosti aditivní výroby součásti a teoretické výpočty. V rámci technicko - ekonomického hodnocení jsou porovnány varianty nástrojů pro sériovou výrobu. K práci je přiložena výkresová dokumentace součásti a nástroje.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis presents a production proposal of an automotive door hinge from the sheet metal ČSN 11 321 and an economic evaluation of the chosen variant. The hinge is produced in a combined tool by shearing and bending operations. The tool is clamped to a ZH 2500-2000 NG mechanical press with a nominal force of 2500 kN. Because of the press parameters, alternative solutions are proposed that could lead to an increased capacity utilization. Part of the thesis is a literary research, the output of this research is an overview of cutting technologies with evaluation of their suitability for production of the given part, theory of bending and stamping technologies, a brief outline of the possibility of component production by a method of additive manufacturing and theoretical calculations. Technical variants of series production tools are compared as part of the technical and economic evaluation. Drawing documentation of a component and of a tool are listed in the attachment.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOcel ČSN 11 321cs
dc.subjectpostupový nástrojcs
dc.subjectsdružený nástrojcs
dc.subjectstříhánícs
dc.subjectohýbánícs
dc.subjectražení.cs
dc.subjectSteel ČSN 11 321en
dc.subjectprogressive toolen
dc.subjectcombined toolen
dc.subjectshearingen
dc.subjectbendingen
dc.subjectstamping.en
dc.titleNávrh technologie výroby závěsu dveří automobilucs
dc.title.alternativeManufacturing technology design of the automotive door hingeen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-19cs
dcterms.modified2017-06-19-14:03:08cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid100678en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 08:01:53en
sync.item.modts2020.04.01 01:04:28en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeCísařová, Michaelacs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jindřich Špaček, CSc. (předseda) doc. Ing. Ladislav Daněk, CSc. (místopředseda) Ing. Radek Zavadil (člen) Ing. Vojtěch Staněk (člen) Ing. Miroslav Jopek, Ph.D. (člen) Ing. Kamil Podaný, Ph.D. (člen)cs
but.defencePaní inženýrka seznámila komisi s obsahem bakalářské práce. Zodpověděla dotazy oponenta. 1. Jakým způsobem je v práci řešen ohyb součásti? 2. Proč je nástroj podložen? Proč nebyla použita celistvá deska? 3. Proč nebyl navržen materiál součásti s vyšší pevností? 4. Zvažovala jste nekonvenční způsob výroby součásti? 5. Jak bylo řešeno stárnutí materiálu? Jakým způsobem mu lze zabránit?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record