Show simple item record

Prediction in Projects using Markov Chains

dc.contributor.advisorLacko, Branislavcs
dc.contributor.authorDoležal, Jancs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:04:43Z
dc.date.available2019-06-14T11:04:43Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationDOLEŽAL, J. Predikce v projektech s využitím Markovských řetězců [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.cs
dc.identifier.other34323cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/660
dc.description.abstractTato práce se zabývá možnostmi predikce budoucího vývoje projektů a možnostmi podpory pro rozhodování manažerů takových projektů, což je velmi aktuální téma v současném turbulentním prostředí. Projekt je v rámci této práce chápan jako stochastický proces s diskrétními stavy a diskrétním časem, což je v realitě reprezentováno diskrétními časovými okamžiky zjišťování stavu projektu. Projekt je přirovnám ke konečnému automatu a následně je využit matematický aparát Markovských řetězců. V návrhové části práce je vytvořen stavový model projektu odvozený od stavů metody sledování projektu Earned Value Management a jsou odvozeny pravděpodobnosti přechodu mezi jednotlivými stavy. Následně jsou odvozeny způsoby úprav takového modelu na konkrétní podmínky tak, aby model co nejvěrněji reprezentoval konkrétní situaci. V rámci experimentálního ověření jsou odvozené návrhy za účelem ověření testovány v různých situacích, které mohou během projektů nastat.cs
dc.description.abstractThis thesis is focused on possibilities of a project development prediction and a decision support for managers of those projects, which is an up to date topic in the present time turbulent environment. Project is understood as a stochastic process with discrete states and discrete time in this thesis. This approach could be represented by discrete moments of finding out project state. Project is compared to a finite automaton and Markovs chains are subsequently used. State model of the project based on Earned Value Management method is created in the proposal part of this thesis and there are state transitions probabilities. There are adjustments of the model designed consequently so the model is capable to fit some concrete situation closely. Designed proposals are tested in different situations to prove their value in the experimental part of this work.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectProjektcs
dc.subjectmanagementcs
dc.subjectpredikcecs
dc.subjectMarkovský řetězeccs
dc.subjectpodpora rozhodovánícs
dc.subjectProjecten
dc.subjectmanagementen
dc.subjectpredictionen
dc.subjectMarkov chainen
dc.subjectdecision supporten
dc.titlePredikce v projektech s využitím Markovských řetězcůcs
dc.title.alternativePrediction in Projects using Markov Chainsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-12-15cs
dcterms.modified2010-12-16-11:30:24cs
thesis.disciplineMetrologie a zkušebnictvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatikycs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid34323en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 09:24:36en
sync.item.modts2020.03.31 04:55:48en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeBuřita, Ladislavcs
dc.contributor.refereeKreslíková, Jitkacs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeedoc. Ing. František Bartes, CSc. (předseda) prof. Ing. Ladislav Buřita, CSc. (člen) doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (člen) doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen) doc. Ing. Jaromír Novák, CSc. (člen) doc. Ing. Liběna Tetřevová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceKomise se seznámila s DP Ing. Jana Doležala a vyslechla si obhajobu jeho DP. Doktorand zodpověděl dotazy oponentů a v rozpravě zodpověděl i dotazy členů komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programMetrologie a zkušebnictvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record