Show simple item record

The Influence of Insulating the Pensioners' Home in Šternberk on the Expenses Associated with its Operation

dc.contributor.advisorČech, Josefcs
dc.contributor.authorŤuka, Jiřícs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:16:07Z
dc.date.available2019-05-17T07:16:07Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationŤUKA, J. Vliv provedení zateplení domu pro seniory ve Šternberku na výdaje spojené s jeho provozem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other100022cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/66109
dc.description.abstractDiplomová práce je zpracována za účelem zhodnocení ekonomické návratnosti jednotlivých navržených variant zateplení domu pro seniory ve Šternberku. Pro výpočet je použit samostatně stojící zděný bytový dům ve Šternberku na ulici Žitná. Teoreticky jsou popsány druhy budov podle potřeby tepla na vytápění a různé varianty tepelně-izolačních materiálů. Ve druhé části jsou provedeny návrhy na zateplení domu v několika variantách. Je zpracován průkaz energetické náročnosti budovy, náklady na realizaci navržených variant a náklady na provozování bytového domu před a po provedení zateplení. Na základě porovnání výsledků je zpracována ekonomická návratnost u jednotlivých navržených variant.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis is elaborate in order to evaluate the economic returns of each proposed building insulation options for seniors in Šternberk. For the calculation use to secluded brick apartment building in the street Žitná. The theoretical section describes the types of buildings according to heating demand and a list of different variants of thermal insulation materials. The second part contains suggestions for building insulation in several variants. It worked certificate of energy performance of buildings, costs of proposed options and the costs of operating the apartment building before and after the insulation. Based on the comparison of results is elaborate economic returns for each of the proposed options.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBytový důmcs
dc.subjectzateplenícs
dc.subjectzateplovací systémcs
dc.subjectekonomická návratnost investiccs
dc.subjectenergetická náročnost budovcs
dc.subjectsoučinitel prostupu teplacs
dc.subjectApartment buildingen
dc.subjectinsulationen
dc.subjectinsulation systemen
dc.subjectthe economic return on investmenten
dc.subjectenergy performance of buildingsen
dc.subjectheat transfer coefficienten
dc.titleVliv provedení zateplení domu pro seniory ve Šternberku na výdaje spojené s jeho provozemcs
dc.title.alternativeThe Influence of Insulating the Pensioners' Home in Šternberk on the Expenses Associated with its Operationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-22cs
dcterms.modified2017-06-22-13:20:38cs
thesis.disciplineRealitní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid100022en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 11:40:08en
sync.item.modts2020.03.31 06:51:35en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeTrnka, Lukášcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (předseda) doc. Ing. Leonora Marková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lubomír Weigel, CSc. (člen) Ing. Vítězslava Hlavinková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Doležal (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Vliv provedení zateplení domu pro seniory ve Šternberku na výdaje spojené s jeho provozem. Diplomant na otázky oponenta odpověděl. Komise položila otázky Zjitil jste přímou souvislost mezi použitým materiálem zatepletí a náklady? Diplomant na otázky odpověděl. Diplomant závěrečnou práci obhájil.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSoudní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record