Show simple item record

Process FMECA - implementation of information system in the bank

dc.contributor.advisorBlecha, Petrcs
dc.contributor.authorMüllerová, Mariecs
dc.date.accessioned2018-10-21T19:33:10Z
dc.date.available2018-10-21T19:33:10Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationMÜLLEROVÁ, M. Procesní FMECA - zavádění informačního systému v bance [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other101614cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/66115
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá procesní FMECA analýzou, aplikovanou na proces zavádění informačního systému v bance. Teoretická část práce je zaměřena na řízení rizik a využití metod FMEA a FMECA. V praktické části je představena společnost, pro kterou je proces zavádění informačního systému navržen. Dále je provedena analýza vnějšího a vnitřního prostředí ve vztahu k informačnímu systému, z jejichž výsledků vychází SWOT matice. Poté je popsán proces zavádění informačního systému a provedena analýza FMECA. Na základě výsledků z analýzy jsou navržena vhodná opatření, která povedou k eliminaci nebezpečí nebo ke snížení jejich dopadu.cs
dc.description.abstractThis thesis considers of process FMECA analysis that is applied to the process of implementation the information system in the bank. The theoretical part focuses on risk management and using of methods FMEA and FMECA. In the practical part of thesis is introduced the company, for that the process of implementation of the information system is designed. In addition the analysis of the external and internal environment in relaiton to the information system is made. The result of these analysis is SWOT analysis. Then the process of implementation the information system is described and FMECA analysis is performed. Based of the results of the analysis are designed appropriate measures that will eliminate the risks or that will reduce their impacts.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectŘízení rizikcs
dc.subjectanalýza rizikcs
dc.subjectnebezpečícs
dc.subjectporuchacs
dc.subjectFMEAcs
dc.subjectFMECAcs
dc.subjectinformační systém.cs
dc.subjectRisk managementen
dc.subjectrisk analysisen
dc.subjectrisken
dc.subjectfailureen
dc.subjectFMEAen
dc.subjectFMECAen
dc.subjectinformation system.en
dc.titleProcesní FMECA - zavádění informačního systému v bancecs
dc.title.alternativeProcess FMECA - implementation of information system in the banken
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-27cs
dcterms.modified2017-06-27-13:42:16cs
thesis.disciplineŘízení rizik firem a institucícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid101614en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 12:35:36en
sync.item.modts2020.03.31 10:27:50en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKoch, Milošcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (člen) RNDr. Pavel Popela, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Procesní FMECA - zavádění informačního systému v bance. Diplomantka na otázky oponenta odpověděla. Diplomantka na otázky komise odpověděla. Diplomantka závěrečnou práci obhájila.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programRizikové inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record