Show simple item record

Marketing Research of Customer Satisfaction for Company IKEA Brno

dc.contributor.advisorŠimberová, Ivetask
dc.contributor.authorBezecná, Vladimírask
dc.date.accessioned2019-04-03T21:46:04Z
dc.date.available2019-04-03T21:46:04Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationBEZECNÁ, V. Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků pro společnost IKEA Brno [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.cs
dc.identifier.other103488cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/66190
dc.description.abstractDiplomová práca sa zaoberá výskumom spokojnosti zákazníka pre spoločnosť IKEA Brno. V prvej časti sú uvedené ciele práce, vrátane metód na ich dosiahnutie. Ďalej sú popísané teoretické východiská, ktoré budú pouţité pri analýze spokojnosti. Nadväzujúca praktická časť obsahuje analýzu súčasného stavu, ktorej súčasťou je marketingový výskum. Na základe získaných dát, sú formulované návrhy a opatrenia, ktoré povedú k vyššej spokojnosti zákazníkov.sk
dc.description.abstractMaster thesis is focused on research of customers satisfaction in IKEA Brno. The first part defines objectives of the work, including methods for achieving them. Furthermore there are processed theoretical bases which will be used in the analysis of the customer satisfaction. In following part there is a description of current state of the company and also the marketing research. On the base of obtained information there are created proposals and measures, which will lead to higher customers satisfaction.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMarketingsk
dc.subjectmarketingový výskumsk
dc.subjectmaloobchodsk
dc.subjectspokojnosť zákazníkask
dc.subjecttok zákazníkov.sk
dc.subjectMarketingen
dc.subjectmarketing researchen
dc.subjectretailen
dc.subjectcustomer satisfactionen
dc.subjectcustomer flow.en
dc.titleMarketingový výzkum spokojenosti zákazníků pro společnost IKEA Brnosk
dc.title.alternativeMarketing Research of Customer Satisfaction for Company IKEA Brnoen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-08cs
dcterms.modified2017-06-15-10:21:28cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid103488en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:35:07en
sync.item.modts2019.05.18 13:56:35en
dc.contributor.refereeVodák, Martinsk
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record