Show simple item record

The Usage of Project Management Methods for Creation of the Corparate Identity

dc.contributor.advisorSmolíková, Lenkacs
dc.contributor.authorMatušů, Milancs
dc.date.accessioned2018-10-21T19:39:00Z
dc.date.available2018-10-21T19:39:00Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationMATUŠŮ, M. Využití nástrojů projektového managementu při tvorbě firemní identity [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.cs
dc.identifier.other103218cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/66210
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na problematiku projektového managementu při plánování projektu tvorby vizuální identity spolu s fotografováním produktů a tvorbou webové grafiky pro zadavatele. Mimo samotné plánování projektu práce také analyzuje současnou situaci a hodnotí, zda je projekt vhodný k realizaci. V práci jsou taktéž obsažená teoretická východiska nutná pro porozumění problematice. Ve výsledku pak může práce sloužit jako podklad pro realizaci projektu.cs
dc.description.abstractThis thesis is focused on the project management methods within planning project of creation visual identity with photographing the products and creation of the web graphic for customer. Except the planning of project the thesis also analyzes current situation and decides whether the project is suitable for realisation. Thesis also includes teoretical background required for understanding this issue. The result of this thesis can be used as a basis for realization of the project.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectProjektový managementcs
dc.subjectplánování projektucs
dc.subjectCPMcs
dc.subjectGanttův diagramcs
dc.subjectanalýza rizik projektucs
dc.subjectmetoda RIPRANcs
dc.subjectanalýza současné situacecs
dc.subjectvizuální identitacs
dc.subjectprodej pokrmůcs
dc.subjectProject managementen
dc.subjectproject planningen
dc.subjectCritical Path Methoden
dc.subjectGantten
dc.subjectrisk analysisen
dc.subjectRIPRANen
dc.subjectanalysis of current situationen
dc.subjectvisual identityen
dc.subjectselling of dishesen
dc.titleVyužití nástrojů projektového managementu při tvorbě firemní identitycs
dc.title.alternativeThe Usage of Project Management Methods for Creation of the Corparate Identityen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-13cs
dcterms.modified2017-06-15-10:22:12cs
thesis.disciplineInformační managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid103218en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:35:13en
sync.item.modts2019.05.18 08:25:11en
dc.contributor.refereeKažimírová, Martinacs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record