Show simple item record

The Design of CRM System Subsegment

dc.contributor.advisorKlčová, Hanacs
dc.contributor.authorDrahošová, Hanacs
dc.date.accessioned2019-04-04T01:08:28Z
dc.date.available2019-04-04T01:08:28Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationDRAHOŠOVÁ, H. Návrh dílčí části CRM systému ve zvolené společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.cs
dc.identifier.other101761cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/66215
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá analýzou a návrhem dílčí části informačního systému, který je vyvíjen na platformě xRM, potažmo nad systémem Microsoft Dynamics CRM 2013. Jedná se o agendový systém, který není čistě prodejní - nejedná se tedy o klasické CRM, je proto nutné navrhnout úpravy standardního systému tak, aby vyhovoval potřebám zadavatelské firmy. Vzhledem k rozsáhlosti celého systému, který se skládá z 32 agend, se tato práce zabývá detailním návrhem pouze jedné z nich - Případ k publikaci. Analýza a návrh zahrnuje i popis fungování standardního MS Dynamics CRM 2013.cs
dc.description.abstractThis Master's thesis is focused on an information system analysis and its component part design. The information system is developed using xRM platform or more precisely within the Microsoft Dynamics CRM 2013 system which is not, unline typical CRM, entirely available for sale thus certain adjustments need to be designed to meet the client needs. Given the extensive system comprising of 32 agendas, only one of them is designed in retailed here - the case of publication. Both the analysis and the design includes the MS Dynamics CRM 2013 standard working description.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectnávrhcs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectCRMcs
dc.subjectinformační systémcs
dc.subjectMS Dynamics CRMcs
dc.subjectdesignen
dc.subjectanalysisen
dc.subjectCRMen
dc.subjectinformation systemen
dc.subjectMS Dynamics CRMen
dc.titleNávrh dílčí části CRM systému ve zvolené společnostics
dc.title.alternativeThe Design of CRM System Subsegmenten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-14cs
dcterms.modified2017-06-15-10:22:09cs
thesis.disciplineInformační managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid101761en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 21:33:32en
sync.item.modts2020.03.30 20:44:48en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeVlasák, Petrcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Ing. Hana Klčová, Ph.D. (člen) Ing. Rostislav Tesař (člen)cs
but.defenceotázky vedoucího - nebyly otázky oponenta - odpovězeno doc. Škapa - Proč není dodržena struktura práce stejná jako v zadání DP? - odpovězeno Ing. Tesař - Diskuze na téma návaznosti analýzy a implementace, odhalení chyb v podkladu vedoucí ke změně v implementaci. - odpovězeno Ing. Smolíková - Lze vyčíslit přínosy, v jakém časovém horizontu to bude možné? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record