Show simple item record

Reconstruction of a School building heating system

dc.contributor.advisorHejčík, Jiřícs
dc.contributor.authorKozák, Karolcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:07:50Z
dc.date.available2019-04-03T22:07:50Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationKOZÁK, K. Rekonstrukce vytápění školní budovy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other101194cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/66232
dc.description.abstractDiplomová práca sa zaoberá návrhom nového vykurovacieho systému v budove gymnázia v meste Vlašim. Starý systém vykurovania bude úplne vymenený za nový systém pozostávajúci z doskových radiátorov a medenej potrubnej siete. Práca obsahuje technický popis starého vykurovacieho systému a samotnej budovy, výpočet návrhového tepelného výkonu pomocou výpočtového softvéru TechCON, výber nových doskových radiátorov a vhodných dimenzií potrubnej siete, výpočet a reguláciu tlakových strát, popis zdroja tepla a kontrolu jeho zabezpečovacích komponentov - expanznej nádoby a poistného ventilu, určenie systému merania a regulácie, ako aj výpočet ekvitermických kriviek tohto systému. V neposlednom rade sa počíta celková potreba tepla na vykurovanie. Výkresová dokumentácia vykurovacieho systému je súčasťou príloh práce.cs
dc.description.abstractThis master's thesis pertains to designing a new heating system in secondary grammar school's building in the city of Vlašim. The old heating system is going to be replaced completely for a new system consisting of panel radiators and distribution piping network made of copper. Thesis includes technical description of old heating system and building itself, calculating of suggested heat efficiency using calculation software TechCON, selection of new panel radiators and appropriate dimensions of piping network , calculation and regulation of pressure losses, description of heat source and inspection of its safety components - expansion vessel and safety valve, determination of system for measurement and regulation as well as calculation of equithermal curves of this system. Last but not least total usage of heat is calculated. Blueprints of heating system are included as well.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectvykurovaniecs
dc.subjectvykurovacia sústavacs
dc.subjectrekonštrukciacs
dc.subjecttepelné stratycs
dc.subjecttlakové stratycs
dc.subjectreguláciacs
dc.subjectheatingen
dc.subjectheating systemen
dc.subjectreconstructionen
dc.subjectheat lossesen
dc.subjectpressure lossesen
dc.subjectregulationen
dc.titleRekonstrukce vytápění školní budovycs
dc.title.alternativeReconstruction of a School building heating systemen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-14cs
dcterms.modified2017-06-15-13:15:27cs
thesis.disciplineTechnika prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid101194en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 06:21:02en
sync.item.modts2020.03.31 00:58:42en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKošner, Jancs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc. (místopředseda) prof. Ing. František Kavička, CSc. (člen) prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Kratochvíl, CSc. (člen) Ing. Stanislav Patočka, Ph.D. (člen)cs
but.defenceZodpovězeny dotazy oponenta. Doc. Kratochvíl se zeptal na výpočet potřeby tepla pomocí denostupňové metody a jak by se dala určit potřeba tepla na ohřev teplé vody. Doc. Katolický se dotázal na způsob regulace jednotlivých stupaček otopné soustavy a jestli byla uvažována také možnost rozdělení celé otopné soustavy na zóny. Prof. Jícha se zeptal zda byly při volbě velikosti zdroje tepla zohledněny vnitřní zisky.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record