Show simple item record

Production of terminal pin by cold forming

dc.contributor.advisorForejt, Milansk
dc.contributor.authorŠuranský, Davidsk
dc.date.accessioned2019-05-17T06:11:34Z
dc.date.available2019-05-17T06:11:34Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationŠURANSKÝ, D. Výroba kolíkové koncovky objemovým tvářením [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other100973cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/66240
dc.description.abstractPráca prezentuje návrh technológie výroby kolíkovej koncovky, ktorá je vyrobená z elektrovodnej medi podla ČSN 42 3001.1 a nachádza sa v rozdelovači spalovacieho motoru v sérii 320 000ks. Na základe literárnej štúdie boli vypracované 3 návrhy technologického postupu, pričom dva z nich dbali na nízky počet operácií a tretia, najoptimálnejšia varianta, bola navrhnutá tak, aby bolo pretvorenie a mechanické vlastnosti v celom objeme rovnomerné. Pre tretiu variantu boli spočítané pretvárne sily a práce, pričom pretvárny odpor bol určený podla modelu Johnson-Cook. Celková pretvárna sila vyšla 64,5 kN a pretvárna práca 189 J. Následne bola vypracovaná výkresová dokumentácia prietlačníku a prietlačnice pre dopredné pretlačenie drieku a zástavbový výkres pracovného priestoru stroja Šmeral TPM 5, ktorý bol zvolený pre výrobu. Ekonomické hodnotenie ukázalo náklady na jednu súčasť 0,09 Eur a rovnovážny bod, za ktorým je výroba zisková leží za hranicou 177 000 vyrobených súčastí.sk
dc.description.abstractThe thesis presents a manufacturing technology proposition for a terminal pin made of copper according to ČSN 42 3001.1 located in combution engine distributor in a series of 320 000 pcs. Based on a literature study, 3 versions of operation sequence were proposed, 2 of them with concern for lowest number of operations possible and the third, chosen one, was designed so the strain and therefore mechanical properties were equal in whole volume of final part. Forming force and work were calculated, utilizing the Johnson-Cook material model. Overall calculated forming force was 64,5 kN and total work for one part 189 J. Subsequently technical drawings of die and punch for the second operation of forward extrusion of shaft were processed along with workspace assembly drawing for the Šmeral TPM 5 machine, which was chosen for the fabrication. Economic evaluation set the costs for one part manufactured 0,09 Eur and equilibrium point, after which the production generates profit, located at 170 000 pcs produced.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmeď ČSN 42 3001sk
dc.subjecttvárneniesk
dc.subjectpretvoreniesk
dc.subjectdeformačný odporsk
dc.subjectpretlačovaniesk
dc.subjectcopper ČSN 42 3001en
dc.subjectformingen
dc.subjectstrainen
dc.subjectdeformation stressen
dc.subjectextrusionen
dc.titleVýroba kolíkové koncovky objemovým tvářenímsk
dc.title.alternativeProduction of terminal pin by cold formingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-19cs
dcterms.modified2017-06-19-15:15:57cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid100973en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 09:09:38en
sync.item.modts2020.03.31 06:37:31en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeLidmila, Zdeněksk
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Milan Forejt, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (místopředseda) Ing. Jiří Tomášek, CSc. (člen) Ing. Jan Leimberger, CSc. (člen) Ing. Ivo Dohnal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent představil komisi svou práci, její výstupy a závěry a zodpověděl otázky oponenta. Dále byly studentovi položeny následující dotazy: 1. Vysvětlete použití různých materiálů pro průtlačník a průtlačnici. 2. Vysvětlete hodinovou mzdu použitou v ekonomickém hodnocení. 3. Vysvětlete chemické složení tvářeného materiálu - kolik se připouští obsahu stříbra. 4. Vysvětlete, v práci uvedenou, strukturu čisté a lité mědi. 5. vysvětlete, v práci uvedenou, jednotku elektrické vodivosti.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record