Show simple item record

The technology of material division with grinding operations

dc.contributor.advisorProkop, Jaroslavcs
dc.contributor.authorRýznarová, Martinacs
dc.date.accessioned2019-05-17T13:25:21Z
dc.date.available2019-05-17T13:25:21Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationRÝZNAROVÁ, M. Technologie dělení materiálu rozbrušováním [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other101119cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/66320
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá technologií dělení materiálu rozbrušováním. V první části jsou vysvětleny základní principy, způsoby použití, výhody a nevýhody technologie dělení materiálu rozbrušováním a ostatních metod dělení materiálu. Druhá část je zaměřena na charakteristiku nástrojů pro rozbrušování a řezné podmínky rozbrušování. V poslední části jsou porovnávány naměřené jednotkové strojní časy technologie dělení materiálu rozbrušováním ve vztahu s ostatními metodami dělení materiálu a opotřebení rozbrušovacích kotoučů.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the technology of material division with grinding operations. The first part explains the basic principles and methods of use and advantages and disadvantages of technology of material division with grinding operations and other methods of dividing the material. The second part is focused on the characteristics of cutting tools and cutting conditions of division with grinding operations. In the last part, the measured unit machine time of the technology of material division with grinding operations and two other methods of dividing the material and wear of cutting wheels are compared.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectrozbrušovánícs
dc.subjectdělení materiálucs
dc.subjectrozbrušovací kotoučcs
dc.subjectřezné podmínky rozbrušovánícs
dc.subjectjednotkový strojní čascs
dc.subjectdivision with grinding operationsen
dc.subjectdivision of materialen
dc.subjectcutting wheelen
dc.subjectcutting conditions of division with grinding operationsen
dc.subjectunit machine timeen
dc.titleTechnologie dělení materiálu rozbrušovánímcs
dc.title.alternativeThe technology of material division with grinding operationsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-14cs
dcterms.modified2017-06-23-07:55:34cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid101119en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 08:02:10en
sync.item.modts2020.04.01 02:03:59en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKalivoda, Milancs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Josef Chladil, CSc. (předseda) prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. (místopředseda) Ing. Aleš Polzer, Ph.D. (člen) Ing. Karel Osička, Ph.D. (člen) Ing. Petra Sliwková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Navrátil (člen)cs
but.defenceBakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: 1. Používá se jednotka MESH i u nekonvenčních metod obrábění? 2. Rozbrušování se využívá i na stavbách či různých staveništích , zpravidla i ve volném terénu. Přichází se tu do styku s různými profily, méně už s plnými materiály. Co k tomu lze dodat? 3. Bezpečnost práce při rozbrušovacích operacích? V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Jaký materiál byste neřezala vodním paprskem s ohledem na bezpečnost práce? 2. Jaký materiál není možný řezat vodním paprskem? 3. Jakou tloušťku kotouče volím při obecném dělení? Jakou tloušťku? Menší či větší? 4. Vhodnost diamantových kotoučů pro uhlíkové oceli? Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record