Show simple item record

Design of Information System for Dance Center

dc.contributor.advisorNeuwirth, Bernardcs
dc.contributor.authorSnášelová, Martinacs
dc.date.accessioned2018-10-21T21:25:36Z
dc.date.available2018-10-21T21:25:36Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationSNÁŠELOVÁ, M. Návrh informačního systému pro taneční centrum [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.cs
dc.identifier.other99911cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/66331
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na návrh vhodného informačního systému pro taneční centrum v Brně. Obsahem první části jsou teoretická východiska, která jsou spjatá především s analytickou částí současného stavu subjektu a samotným návrhem řešení. Implementace navrženého informačního systému bude jednou z možností, jak zvýšit dostupnost služeb tanečního centra pro zákazníky a zjednodušit rutinní činnosti prováděné v rámci zajištění chodu tanečního centra.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis is focused on the design of a suitable information system for the dance center in Brno. The contents of the first part are the theoretical starting points, which are connected mainly with the analytical part of the current situation of the subject and the proposal itself. The implementation of the proposed information system will be one of the options how to increase the availability of Dance Center services for customers and to simplify the routine activities carried out in order to ensure the running of the Dance Center.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectinformační systémcs
dc.subjectdatacs
dc.subjectinformacecs
dc.subjectdatabázecs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectformulářecs
dc.subjecttaneční centrumcs
dc.subjectinformation systemen
dc.subjectdataen
dc.subjectinformationsen
dc.subjectdatabaseen
dc.subjectanalysisen
dc.subjectformsen
dc.subjectdance centeren
dc.titleNávrh informačního systému pro taneční centrumcs
dc.title.alternativeDesign of Information System for Dance Centeren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-21cs
dcterms.modified2017-06-22-13:27:33cs
thesis.disciplineManažerská informatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid99911en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 21:10:58en
sync.item.modts2020.03.30 20:16:54en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeMareš, Vlastimilcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (předseda) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (místopředseda) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen) Ing. Tereza Šustrová, Ph.D. (člen) Ing. Vilém Jordán (člen)cs
but.defenceotázky vedoucího: zodpovězeno otázky oponenta: zodpovězeno Ing. Neuwirth, Ph.D., MSc: Myslíte si, že Vám spolupráce na rezervačním systému s konkurencí neodláká zákazníky? zodpovězeno Ing. Jordán: Myslíte si, že jednotka člověkodny je vypovídající? zodpovězeno doc. Karpíšek: Dotazníky jste už aplikovala? zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record