Show simple item record

Bio-inspired materials for aplications in organic electronics

dc.contributor.advisorKrajčovič, Jozefcs
dc.contributor.authorMeindl, Jiřícs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:48:19Z
dc.date.available2019-04-03T22:48:19Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationMEINDL, J. Bio-inspirované materiály pro aplikace v organické elektronice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.cs
dc.identifier.other100146cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/66339
dc.description.abstractBakalářská práce je literární rešerší sumarizující perspektivní materiály inspirované přírodou pro využití v organické elektronice. Klíčové zaměření je na materiály bio-inspirované a bio-kompatibilní. Hlavní oblastí zájmu je syntéza, charakteristika a aplikace jednotlivých polovodičových materiálů. První část práce je zaměřena na indigo, 6,6‘-dibromoindigo a kopolymerní deriváty isoindiga obsahující thiofenová jádra. Druhá část práce pojednává o biokompatibilních materiálech a jejich využití v bio-protonické elektronice. Detailně je zde popsán malein-chitosan, který má na poli bio-protonické elektroniky dominantní pozici.cs
dc.description.abstractThe bachelor ‘s thesis is a literary research, which summarise perspective bioinspired materials for organic electronic applications. Mainly focused are bioinspired and biocompatible materials in this thesis. The main area of interest is synthesis, characterization and application of these semiconducting materials. The first part of the thesis is focused on indigo, 6,6‘-dibromoindigo and thiophen derivatives of isoindigo copolymers. The second part of the thesis is all about biocompatible materials and applications of these materials in bio-protonic electronics. Malein-chitosan is described in this part as role model substance of bio-protonic electronics.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectbio-inspirovanýcs
dc.subjectbiokompatibilnícs
dc.subjectorganické polovodičecs
dc.subjectpokročilé materiály organické elektronikycs
dc.subjectindigoidycs
dc.subjectkopolymery isoindigacs
dc.subjectiontový přenos nábojecs
dc.subjectmalein-chitosancs
dc.subjectbio-inspireden
dc.subjectbio-baseden
dc.subjectbiocompatibleen
dc.subjectorganic semiconductorsen
dc.subjectadvanced materials for organic electronicsen
dc.subjectindigoidsen
dc.subjectisoindigo copolymersen
dc.subjectionic charge transporten
dc.subjectmalein-chitosanen
dc.titleBio-inspirované materiály pro aplikace v organické elektronicecs
dc.title.alternativeBio-inspired materials for aplications in organic electronicsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-12cs
dcterms.modified2017-06-12-10:48:25cs
thesis.disciplineChemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid100146en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 21:04:57en
sync.item.modts2020.03.31 18:34:47en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereePospíšilík, Karelcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Kučerík, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. (člen) prof. RNDr. Milan Potáček, CSc. (člen) doc. RNDr. Josef Novosad, CSc. (člen) Ing. Václav Mergl, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své bakalářské práce. Poté komise vyslechla posudky vedoucího práce a oponenta. Student se následně vyjádřil k jednotlivým připomínkám a dotazům. Po diskuzi následovalo hodnocení závěrečné práce.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record